VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE

Virksomheden har en stærk position på såvel det danske og skandinaviske marked, men også på 26 markeder globalt set, med en 3 cifret millionomsætning i vækst.

Virksomheden er i gang med en spændende strategisk proces, med nye folk på centrale positioner både i bestyrelsen og ledelsen, og her bliver den nye Group CEO en meget central figur.

Virksomheden har hovedkontor i Københavns området, med koncept butikker i Danmark, Skandinavien og UK.

 

JOBBET

Forretningsudviklende økonomistyring i en international koncern

Som strategisk sparringspartner til selskabets CEO og medlem af ledergruppen varetager du selvstændigt hovedansvaret for økonomifunktionen.

Økonomifunktionen består af en regnskabschef og dennes bogholdere og controllere, som varetager den samlede regnskabs- og bogholderifunktion for virksomheden.

Din hovedopgave bliver at forbedre og udvikle de driftsøkonomiske styringsværktøjer i den samlede værdikæde, samt at danne retvisende, kommunikative og visuelle beslutningsgrundlag for ledelsen og koncernens ejerkreds.

Centrale opgaver:

 • Proaktiv sparring på alle niveauer således at virksomheden står stærkere såvel internt som eksternt.
 • Tæt samarbejde med Group CEO om koncernens ledelse og drift – både strategisk og operationelt
 • Økonomistyring og rapportering til direktion og bestyrelse af månedsregnskaber, kvartalsregnskaber, årsregnskaber og øvrigt relevant materiale i samarbejde med økonomifunktionen.
 • Løbende udvikling af virksomhedens driftsøkonomiske styringsværktøjer
 • Udvikle og optimere virksomhedens logistiske set-up.
 • Budgettering og forecast, samt medvirke til at budgetter realiseres og økonomien optimeres
 • For- og efterkalkulationer, inkl. løbende analyse, optimering og opfølgning på de enkelte afdelingers økonomi – og nøgletal
 • Optimal anvendelse af ERP afledt af forretningsprocesser på tværs af afdelingerne.
 • Likviditets- og risikostyring, cash management.
 • Facilities som inkluderer kontorer, kantine, biler mv
 • Ledelse, coaching og udvikling af medarbejdere
 • Deltagelse på bestyrelsesmøder og strategiprocesser
 • Evaluering og eventuelt implementering af ny ERP-system
 • Udvikling og tilpasning af virksomhedens BI-system

 

DIN PROFIL.

Du bliver en del af en professionelt drevet virksomhed, der har klare vækstplaner og ambitioner. Disse skal realiseres med en forretningsorienteret CFO, der kan realisere processer og system understøttelse i overensstemmelse med ambitionerne. På ledergruppeniveau forventes det, at du byder ind med præcise analyser, udfordrende spørgsmål, positiv opfølgning og godt humør. Økonomirutinerne behersker du til fingerspidserne – og du er ikke bange for selv at tage fat.

Du har en økonomisk uddannelse (cand.merc., cand.oecon., HD-R) og gerne flere års erfaring med økonomi, regnskab og forretningsudvikling i en international virksomhed – og du har vist, at du kan understøtte dette, med de rette analyser, processer og systemer.

Du er kendt for at have et godt overblik og at være et skridt foran i dine analyser, fordi du som person hurtigt gennemskuer problemstillinger og evner at koble tal med forretningsforståelse. Dette kombineret med din faglige viden gør dig til en efterspurgt sparringspartner, både blandt lederkolleger og medarbejdere. Du er struktureret og analytisk og bevæger dig naturligt fra bestyrelsesmøder til maskinrummet. Engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau er et krav, og du behersker naturligt diverse ERP-systemer.

Erfaring fra andre CFO jobs, med større strategiske forandringsprocesser og gerne et stort kendskab og erfaring med M&A aktiviteter vil være en stor fordel.

 

Kontakt

Venligst fremsend kort ansøgning og relevant CV til

Hans-Peter Rasmussen Expuri

E-mail: hpr@expuri.com

Tlf. +45 21286888.

Se mere på www.expuri.com

Upload dit CV / Ansøgning. Max. størrelse: 256 MB.