• Produkt- & Forretningsudvikling
 • Syddanmark

Til afdelingen for Portfolio Management i EWII søges en analytisk og kompetent personaleleder til stillingen som afdelingschef for en ung og strategisk vigtig del af EWIIs organisation. Dine primære opgaver bliver at lede håndteringen af kunderelaterede handelstransaktioner mod el-børserne og interessevaretagelse ift. balance- og systemydelser.

Afdelingschef for Portfolio Management

Portfolio Management er en ung afdeling i stor udvikling. Organisatorisk og strategisk er afdelingen et vigtigt knudepunkt, der trækker tråde til mange afdelinger. Sammen med Trading udgør de forretnings EWII Markets.

Portfolio Managements primære opgaver beskæftiger sig med håndtering af de kunderelaterede handelstransaktioner mod energibørserne, både til interne og eksterne kundeporteføljer på elmarkedet, samt varetagelse af koncernens interesser indenfor markedet for balance- og systemydelser. Afdelingen er en hjørnesten i energiforretningen og har derfor et stort fokus på performance.

For EWII Koncernen er det vigtigt at være med til at forme en grøn fremtidefor energibranchen, og spille en vigtig rolle i udviklingen af fremtidens intelligente løsninger og bæredygtige energiteknologier, og derigennem skabe fremtidens samfund.

Organisatorisk har ledelsen valgt at Portfolio Management skal varetage denne opgave for EWII Energi.

Afdelingen deltager derfor i en række udviklingsprojekter, af kortere og længere varighed, nogle helt op til 5-10 års udsigt, hvilket stiller store krav til vores evne til at tænke langsigt, være fremsynede og innovative.

Organisation

Afdelingen består pt. af 7 fuldtidsmedarbejdere (inkl. afdelingschefen) samt 4 studentermedhjælpere. Der er ansat yderligere to fastansatte med start 1/8 og der opstartes en rekruttering af en tredje i løbet af april. Afdelingen er inddelt i to teams, ”Origination og Fleksibilitet” og ”Portefølje og Analytics”. Alle medarbejdere referer til afdelingschefen, men hver team en fagansvarlig, der koordinerer arbejdet internt.

Afdelingschefen refererer til direktøren for Investering, Finansiering og Markeder på linje med Afdelingschefen for Trading.

Afdelingens opgaver

 • Forecast af elpris (”forward-kurve”)
 • Prisfastsættelse af nye el-aftaler
  • Forbrugsaftaler (salg af el til forbrugere)
   • Privatkunder
   • Erhvervskunder (små, mellem, store)
  • Produktionsaftaler (køb af el fra producenter)
   • Vindmølleparker
   • Solcelleparker
   • Andet
  • Finansiel afdækning af forbrugs- og produktionsaftaler med henblik på risikostyring
  • Origination: Dialog med nye, store forbrugskunder og produktionskunder
  • Fleksibilitet: Løbende udbud af produktionskunders aktiver til Energinets marked for systemydelser (fx periodisk standsning af vindmøller for at sikre balance i elnettet)
  • Balanceansvar: Indmelding af forventet forbrug og produktion til Energinet
  • Grønne oprindelses-certifikater: Indkøb af certifikater, så der sælges grøn strøm til kunderne

Dine primære opgaver

 • Strategisk og resultatmæssig ansvarlig for udvikling og drift af Portfolio Management
 • Implementering af forretningsstrategi og forretningsplan
 • Budgetansvarlig for et afdelingsbudget på DKK +1 mia.
 • P/L ansvarlig for EWII Energis forbrugs-, produktions– og certifikatporteføljer
 • Projektejer og projektdeltager i en række projekter bl.a. nyt prisberegnings- og kontrakthåndteringssoftware og forskellige udviklingsprojekter i den grønne omstilling
 • Ansvarlig for balanceansvar og PPA-strategi rettet mod eksternt ejede assets
 • Compliance- og beredskabsansvarlig for EWII Energis rolle som balanceansvarlig
 • Udvikling og fastholdelse af gode relationer til stakeholders; Trading, Erhvervssalg og Key Accounts
 • Ledelse og udvikling af medarbejdere, samtidig med fokus på drift og udvikling af afdelingen (50/50)
 • Effektiv styring af materielle ressourcer og underleverandører

Væsentligste succeskriterier

 • Overholdelse af afdelingsbudget og KPI’er, som kundetilfredshed og loyalitet
 • Kvalitet og dokumentation
 • Medarbejdertilfredshed

Om dig

Nøgleordene omkring dig for at kunne bestride denne stilling er analytisk forståelse, branchekendskab og dygtig personaleleder.

Uddannelse: analytisk funderet uddannelsesbaggrund, f.eks. cand.merc., cand.oecon., cand.polyt. eller lignende uddannelse på kandidatniveau, eller alternativt en uddannelse indenfor Finanssektoren.

Branchekendskab: Erfaring med tilsvarende stilling eller lignende område inden for energibranchen.

Personaleleder: Erfaring med ledelse og suppleret med relevante ledelseskurser, så du med sikker hånd leder din afdeling, hvor høj medarbejdertilfredshed og gode resultater går hånd i hånd. Du forventes at være en nærværende, involverende og delegerende leder med god gennemslagskraft.

Som person: Du er forandringsbevidst og omstillingsparat, og evner at tænke strategisk og udvikle gennemtænkte løsninger.

Om EWII

I EWII er hverdagen vidt forskellig for deres 600 medarbejdere. Men fælles for alle er, at fagligheden når helt ud i fingerspidserne – og den skal male fremtiden grøn. I EWIIs kommercielle afdelinger kridter de kondiskoene hver dag – uanset om de lægger arm med energimarkedet, digitaliserer forretningen eller flytter danskerne over på fiber. Sammen gør de det, der er sort til grøn business – til gavn for miljø, kunder og bundlinje.

Det tilbyder EWII

Som medarbejder i EWII er det ikke kun dit arbejde, der er i centrum – du får også mange personalegoder, der er værd at arbejde for. Hvilke goder, du kan nyde godt af, kan du blive klogere på https://www.ewii.dk/om-ewii/job-og-karriere/personalegoder/

Skal du med på holdet?
Du har mulighed for at læse mere om EWII som virksomhed og arbejdsplads på ewii.dk.  

Expuri medvirker til besættelsen af stillingen, og vi glæder os til at modtage din ansøgning, som du sender ved at klikke på ansøgningsknappen.

Kontakt

Martin Ingwersen           Klavs Jarl Jørgensen

Headhunter & founder             Partner & headhunter

Mobil: 31 47 45 34                   Mobil: 30 24 95 75

Mail: [email protected]              Mail: [email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.