EWII Fibernet A/S skaber forudsætning for vækst og udvikling både for private, foreninger og erhvervsvirksomheder i Trekantområdet gennem sikring og udvikling af fiberbredbånd. ”Fiber i alt til alle” er et væsentligt projekt som skal sikre udviklingen de kommende år.  Til understøtning af EWIII Fibernet A/S faglige dygtige medarbejdere, søges en afdelingsleder med fagligt stærke kompetencer, lyst og evner til at lede og styrke indsatsen i Drift & Leverance.

Virksomhed

EWII Koncernen er Trekantområdets lokale energiselskab, som består af kommercielle selskaber under EWII A/S og forsyningsselskaber under TREFOR Infrastruktur A/S. Koncernen er organiseret med fem overordnede områder, som hver især bidrager til forsynings- og leveringssikre produkter inden for el, vand, varme og fiber i Trekantområdet.

Organisation

Afdelingslederen for EWII Fibernet A/S Drift & Leverance får ansvar for 5 koordinatorer og 19 kørende teknikere. Referencen går til Operational Manager.

Stillingen – Afdelingsleder i Drift & Leverance

Afdelingen har ansvaret for de fibertekniske opgaver, både i forbindelse med kundetilslutninger, fejl retning på net og kunder samt skader. Desuden ligger det overordnede ressourceansvar på de fibertekniske ressourcer til projekter i afdelingen. På disse vil det dog være projektlederne der har den operationelle styring. Afdelingen er selv procesejer på kundestik- og fejlretningsprocessen.

Afdelingen har yderligere ansvaret for:

 • Udvikling og optimering af fibertekniske materialer og metoder
 • Arbejdsbeskrivelser på fiberteknisk arbejde
 • Håndtere fibernets kontakt indgange (Generel korrespondance)
  • Besvarelse af spørgsmål vedrørende enkelt ordrer og fejl
 • Tekniker ressourcer som arbejder på fibernettet
  • Uddannelse og optimering på teknikområdet med fokus på effektivt arbejde med arbejdsmiljø i centrum
  • Aftaler med eksterne samarbejdspartnere som i dag udgør en væsentlig del af vores samlede ressourcer
  • Sikre den nødvendige ressourcetilpasning i forhold til forecast, så Fibernets behov blive dækket
  • Budgettering herunder optimering af cost
  • Udarbejdelse af KPI´er og eksekvering af disse
  • Generel rapportering
  • Koordinering og opfølgning på aftaler med slutbrugere

Afdelingen er ejer af to hovedprocesser, hvor effektive metoder og processer skal gå hånd i hånd med den gode kundeoplevelse:

 • Kundestikprocessen som løber fra modtagelse af en ordre til aktivering af installationen. Teknikarbejdet koordineres af egne ressourcer og en stor del af det tekniske arbejde udføres i dag af vores eksterne samarbejdspartnere.
 • Drift og Fejlprocessen som løber fra modtagelse af en fejlmelding til udbedring. Her bruges hovedsageligt interne ressourcer både til koordinering og fejlafhjælpning.

Til at løse ovenstående opgaver har afdelingen følgende personalegrupper:

 • Koordinatorer
  • Tildeler kundetilslutnings- og fejlretningsopgaver til teknikere
  • Følger op på at tildelte opgaver bliver løst
  • Besvarer spørgsmål fra Service providere m.fl.
 • Intern teknikergruppe
  • Bemander vagthjul
  • Udfører alle typer af fibertekniske opgaver i nettet
  • Deltager i materialeudvalg med henblik på optimale materialer og metoder
 • Eksterne teknikere
  • Benytter et antal eksterne samarbejdspartnere for samlet at kunne løse opgaverne.

Målet i denne afdeling er at sikre at de nødvendige kvalificerede fiberteknikere er tilgængelige så opgaver kan løses til tiden på en kosteffektiv måde med fokus på sikkerhed. Desuden skal afdelingen sikre at det udførte arbejde lever op til Fibernets krav.

Afdelingslederens profil

Det er nødvendigt at Afdelingslederen kan sikre effektive arbejdsgange for at optimere forretningen, arbejde med outsourcing af entrepriser med fortsat fokus på at kvaliteten opretholdes. Ligeledes at vedkommende kan specificere de tekniske krav og dokumentere disse overfor såvel interne som eksterne stakeholders.

Kravet til profilen er som følger:

 • Stor kommerciel og teknisk indsigt i fiberbredbånd
 • Generel teknisk forståelse muligvis fra andre fagområder
 • Stor erfaring med proces arbejde og optimering
 • Erfaring fra projektledelse vil være en stor fordel
 • Analytisk og struktureret
 • Erfaren leder (Min 3 års ledererfaring) og har lyst til ledelse
 • Forretningsudvikling og optimering og løbende forbedring med baggrund i teknikken
 • Evner at arbejde på tværs i virksomheden og har et holistisk syn på virksomheden
 • Resultatorienteret
 • Vilje til at gå forrest
 • Vant til et politisk miljø
 • Uddannelse som svagstrømsingeniør, elektriker, elinstallatør vil være relevant, men det vigtigste er, at du har stor teknisk indsigt i fiberbredbånd.

Sprog

 • Du skriver og taler dansk flydende og engelsk på et højt niveau.

IT

 • Microsoft Office
 • Microsoft Axapta
 • Microsoft Dynamics CRM
 • Microsoft Dynamics Field service

Øvrige forhold

Det er væsentligt at Afdelingslederen kan arbejde både på tværs i EWII Fibernet, da de øvrige afdelinger ligeledes er væsentlige stakeholders i at løse opgaverne samlet, til gavn for kunder og leverandører. Derfor skal evnen til samarbejde og være sparringspartner med de øvrige afdelingsledere såvel som til den direkte reference (Operational Manager) være en høj prioritet for denne stilling.

Kontakt

Martin Ingwersen                                                   Klavs Jarl Jørgensen

Headhunter & Founder                                        Partner & headhunter

Mobil: 31 47 45 34                                                  Mobil: 30 24 95 75

Mail: [email protected]                                           Mail: [email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.