Vil du bidrage med dine ledelseskompetencer til at løfte TREFOR sikkert ind i fremtiden, hvor klimaforandringer, ressourceudnyttelse, elektrificering og digitalisering er nøgleordene? Så er det dig, de søger.

Kompleks organisation og et højt ambitionsniveau

I den tværgående organisation, Infrastruktur Plan & Projekt, er kerneopgaven at gennemføre projekter for alle forsyningsarter – både de regulerede og kommercielle. Visionen for Infrastruktur Plan & Projekt er at understøtte TREFOR som den effektive og innovative multiforsyningsleverandør ved at skalere projekt-eksekveringen, både inden for den enkelte forsyningsart og ved introduktion af nye forsyningsarter og områder. Med tværfagligt samarbejde i TREFOR støttes specialisering og faglig udvikling inden for både projektledelse og forsyningstekniske færdigheder.

Som afdelingsleder for Ledningsnet og Stationer vil du få et bredt ansvarsområde.

Dine kerneopgaver inkluderer:

  • At sætte retningen, optimere og forbedre økonomiske processer og arbejdsgange.
  • At rekruttere, udvikle og sikre trivsel for medarbejderne i afdelingen.
  • At drive positiv forandring gennem dialogbaseret inddragelse.
  • At fremme samarbejdet på tværs af organisationen.

Afdelingen består af 22 medarbejdere, der arbejder med projektledelse af små og store anlægsprojekter (udbud, kontrakt, fremdrift og økonomi) på tværs af TREFORs forsyningsarter.

Du bliver en del af et ledelsesteam med to andre afdelingsledere, hvor I støtter og udfordrer hinanden samt sikrer klar og rettidig ledelse.

Stillingen er på fuld tid og beliggende i Kolding. Du refererer til afdelingschefen for Infrastruktur Plan & Projekt.

Ledelseserfaring og flair for (intern) interessenthåndtering

Din uddannelsesmæssige baggrund er mindre vigtig, men du skal have flere års erfaring med styring af store anlægs-entrepriser fra f.eks. forsynings-, anlægs- eller entreprenørbranchen, herunder solidt kendskab til AB-aftalegrundlag.

Som leder har du en god forståelse for dine medarbejdere, og du understøtter og videreudvikler en kultur, der er præget af tillid, trivsel og ønsket om udvikling – både personligt og for afdelingen.

TREFOR udvikler sig konstant, så du skal være god til forandringsledelse, hvor du er med til at vise vejen for dine medarbejdere og for organisationen.

Derudover er det afgørende, at du besidder stærke personaleledelses- og selvledelseskompetencer samt evnen til at lede både opad og til siden, både i TREFOR Infrastruktur og i hele EWII-koncernen.

Samarbejdet i organisationen er tæt, så dine ledelsesopgaver vil også omfatte et bredere spektrum inden for hele multiforsyningen. Som person skal du have en god balance mellem drive, forståelse for personale og forretning.

Du fremstår tillidsvækkende, robust, nærværende og tilgængelig, tydelig og beslutningsdygtig.

Bliv en del af et innovativt fællesskab, hvor vi sætter din udvikling højt

TREFOR er Trekantområdets multiforsyningsselskab, der sørger for alt det, du let tager for givet: el, vand, varme og fibernet. De tager det som et kompliment at være klassens nørder – for det kræver kloge og digitale hoveder at styre komplekse, grønne investeringer sikkert i havn.

I TREFOR og EWII-koncernen har de løbende fokus på lederudviklingsprogrammer, og du får mulighed for at dyrke et netværk af ledere på tværs af organisationen.

 

Det er ikke kun arbejdsfællesskabet, der er stærkt, det er det sociale sammenhold også – og det vil du opleve allerede fra første arbejdsdag.

Ansøgning til stillingen som afdelingsleder ledningsnet og stationer

Expuri assisterer TREFOR med denne ansættelse.

Kontakt gerne nedennævnte hvis du har spørgsmål og send din motiverede ansøgning og CV til:

 

expuri                                                                              expuri

Klavs Jarl Jørgensen                                                          Martin Ingwersen

[email protected]                                                                [email protected]

+ 45 30 24 95 75                                                              + 45 31 47 45 34

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.