I TREFOR El-net er der et stigende behov for en mere driftsøkonomisk vinkel på forretningen og ikke kun den tekniske vinkel, som naturligvis også er væsentlig. Til team ”Planlægning” & ”Projekt” søges en Afdelingsleder, gerne med en økonomisk baggrund for at kunne understøtte fremtidens udfordringer og optimere den eksisterende infrastruktur (Asset Management).

Virksomhed

TREFOR El-net er en del af TREFOR Infrastruktur og EWII koncernen der er en national energikoncern, der arbejder strategisk og fokuseret på at skabe miljørigtige energi- og kommunikationsløsninger.

Vi arbejder for én digitalt integreret multiforsyning, som sikrer livets selvfølgeligheder og tager ansvar for det, vi har sammen.

TREFOR El-net ejer, driver og udbygger elnettet i Trekantområdet, så 140.000 husstande og virksomheder hver dag kan være sikre på at have strøm i kontakten. Hele elnettet er under forandring, og det kræver at, nettet bliver optimeret og vedligeholdt, for at sikre at netkapaciteten matcher samfundets stigende efterspørgsel efter el.

Organisation

Den nyoprettede position som afdelingsleder for ”Planlægning” & ”Projekt” leder de 2 teams med i alt 9 vidensmedarbejdere. Herudover er der yderligere to teams: ”Drift & Vedligehold” & ”Kundetilslutning og Elmåleransvar”, som aktuelt ledes af Elforsyningschefen, til hvem denne stilling refererer.

Stillingen

Energisektoren befinder sig i en brydningstid der skyldes omstilling til grøn energi og en hastigt teknologisk udvikling. Denne klare trend, betyder at fremtidens el-net skal understøtte et væsentlig anderledes energisystem, samtidig med, at vi har en aldrende infrastruktur der skal følge med til at understøtte den fra samfundet ønskede udvikling.

Som netvirksomhed er vi underlagt en økonomisk regulering, som overordnet består af indtægtsrammer, benchmarking og rammer for tarifering af netkunderne. Et område der har stor betydning for forretningen, og opgaven herunder bliver at præge og bidrage til at optimere forretningen inden for disse rammer.

Som afdelingsleder i TREFOR El-net vil dine hovedansvarsområder være A) Asset Management, B) Planlægning og Projekt gennemførelse c) Være ajour med reguleringsområdet og markedsmekanismer.

Du vil sammen med dine teams arbejde med planlægning af fremtidens distributionsnet, samtidig med at vi får mest mulig nytte af den eksisterende infrastruktur (Asset Management). Det betyder, at der skal arbejdes strategisk samt konceptuelt med investeringsbudgetter, økonomiske beregningsmodeller og anlægsforudsætninger for at sikre de optimale investeringer og reinvesteringer i el-nettet på kort såvel lang sigt, og derigennem sikre et robust distributionsnet i trekantområdet. Dit succeskriterie er at vi får den optimale balance mellem optimering af forretningen inden for den gældende regulering, lave omkostninger, høj leveringssikkerhed, minimering af risici samt en optimering af planlægning, projekter og processer.

Disse tiltag skal føre til at TREFOR El-net bibeholder sin position iblandt de mest effektive netvirksomheder i Danmark.

Du får til opgave at styrke planlægnings- og projektområdet herunder implementering af strategisk Asset Management med fokus på:

 • Strategi
 • Forretning
 • Økonomi
 • Projektgennemførelse
 • Personaleledelse

Miljøet er meget teknisk i de 2 teams som du bliver ansvarlig for, så samarbejdet i teams’ene og forretningen skal bære præg af en gensidig interesse og forståelse for både den økonomiske såvel den tekniske tilgang til forretningens præstationer.

Det kræver, at du udvikler en god viden om TREFOR El-net, kunder samt interessenter og behovene nu og i fremtiden, så du kan skabe relevante og efterspurgte løsningskoncepter indenfor Planlægning, projekter og Asset Management, omfattende at udnytte synergierne med flere komplementerende forretningsområder i koncernen, herunder vand, varme og fiberinfrastruktur, som du vil have dialog med.

Mere specifikke opgaver vil bl.a. indeholde ledelse af:

”Planlægningsteam”

 • Overordnet planlægning, styring og opfølgning af aktiviteter og anlægsbudgetter
 • Netplanlægning, net-analyse og nethandlingsplan
 • Regulering, indtægtsrammer og benchmarking
 • Indberetninger til Energistyrelsen og Energitilsynet
 • Udarbejde opdrag til projekter og større indkøb
 • Understøtte udbudsforløb af anlægsprojekter og komponentindkøb
 • Projekt forberedelse og modning
 • Anlægsdatabase, ledningsregistrering, projektering, beregning og analyse
 • Asset Management, projektledelse og strategisk AM.

”Projektteam”

 • Anlægsprojekter: Planlægning, udarbejde opdrag til projekter, indeholdende beskrivelse, tidsplan, økonomi og kvalitet
 • Projektering, tilbud og kontrahering i forbindelse med underleverandør og materialer.
 • Sagsbehandling af større kundetilslutninger

 

Kandidaten

Du sidder formentlig med ansvaret for Asset Management i en større virksomhed eller har interesse for Asset Management.

Du har interesse for den teknologiske udvikling og evner at integrere dette i dagligdagen.

Du er banebryder for dine medarbejdere og går foran i arbejdet med at sikre, at vi har de rigtige rammer på tværs og inden for forretningen har en høj arbejdsglæde der understøtter vore aktiviteter

En vis teknisk forståelse er en fordel, så du kan omformulere økonomi til teknik og forstå visa versa.

Du har formodentlig en økonomisk uddannelse på kandidat eller bachelor niveau med interesse i Asset Management.

Du er relations skabende, proaktiv og ”hands-on” med en selvstændig og systematisk arbejdsform, som sikrer, at du når i mål, samtidig med at du formår at fokusere på optimeringsmulighederne.

Du er løsningsorienteret og en god kommunikator – og så har du den tålmodighed, der skal til, for at få andre mennesker med på dine ideer.

Arbejdssted

TREFOR El-nets kontor i Kolding.

Tiltrædelse

Snarest – men vi venter gerne på den rette kandidat.

Løn- og ansættelsesvilkår

Lederstilling, hvor du tilbydes en attraktiv lønpakke, pensionsordning, sundhedsforsikring, samt bærbar PC, bredbånd og mobiltelefon.

Kontakt

Martin Ingwersen                            Klavs Jarl Jørgensen

Headhunter & Founder                 Partner & headhunter

Mobil: 31 47 45 34                           Mobil: 30 24 95 75

Mail: [email protected]                    Mail: [email protected]

 

 

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.