Virksomheden

Energinet er ejet af Klima-, Energi-, & Forsyningsministeriet og visionen for Energinet er grøn energi for en bedre verden.

Energinet er en såkaldt Transmission System Operator (TSO), dvs. at Energinet har ansvaret for at drive de overordnede transmissionssystemer i Danmark inden for el og gas.

Virksomheden har ansvaret for forsyningssikkerheden, for at skabe objektive betingelser for konkurrence på energimarkederne og for indpasning af vedvarende energi i el- og gas-systemet. Desuden støttes forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier til miljøvenlig elproduktion

Der arbejder pt. 2000 medarbejdere på 7 lokationer med hovedsæde i Fredericia.

Se gerne mere på https://www.energinet.dk/

For Energinet søges arbejdsmiljøkoordinator til Gas & Brint

Energinet er på en væsentlig rejse på mange områder og i særdeleshed indenfor Arbejdsmiljøområdet, da sundhed og sikkerhed har et stort fokus for hele koncernen.

I en nyoprettet stilling, bliver du ansvarlig for arbejdsmiljøområdet i Energinets datterselskab Gastransmission, som gennemfører projekter indenfor gasinfrastruktur. Som Arbejdsmiljøkoordinator Gas & Brint sikrer du, at Gastransmissions projekter er i overensstemmelse med strategi og governance fra Koncernarbejdsmiljø, og indgår i tæt samarbejde med HSE-kolleger på koncernniveau.

Arbejdsmiljøkoordinatoren understøtter de forskellige projekter med vejledning, generel arbejdsmiljøkoordination, HSE-audit, support og afholdelse af sikkerhedsmøder / workshops etc.

Hvis arbejdsmiljøkoordinatoren observerer forhold, som er til fare for mennesker og miljø, er de pligtige til at standse arbejdet eller iværksætte nødvendige, korrigerende tiltag for at bringe forholdene på et acceptabelt sikkerhedsmæssigt niveau. Arbejdsmiljøkoordinatoren orienterer projektlederen eller nærmeste leder om forholdene.

Reference

Stillingen som Arbejdsmiljøkoordinator refererer til HSE Manager Gas & Brint. Det er HSE Manager Gas & Brint, som ud fra bl.a. ønsker fra projektledere, geografi, tilstedeværende ressourcer og kvalifikationer bemander projekterne baseret på Koncern arbejdsmiljøprocedurer.

Proces og ansvar

Arbejdsmiljøkoordinatoren indgår i projektets organisationsplan. Arbejdsmiljøkoordinatoren er typisk placeret som en stabsfunktion i projektet med reference til projektlederen.

Ansvar

 • Udvikle plan for sikkerhed og sundhed
 • Koordinering af den samlede arbejdsmiljøindsats i projektet
 • Rådgivning og vejledning af projektledere og projektdeltagere
 • Koordinering af arbejdsmiljømæssige ønsker og krav med den kommende bruger
 • Sikre overholdelse af pligter i henhold til arbejdsmiljøloven
 • Udarbejde og løbende opdatere projektets arbejdsmiljøhandlingsplan etc.-     

Opgaver for arbejdsmiljøkoordinator i projekteringsfasen

 • Medvirke til forankring af HSE-strategien for Energinet
 • Medvirke til opfyldelsen af Energinets arbejdsmiljøpolitik og -mål i projektet
 • Indledende arbejdsmiljøscreening sammen med projektlederen
 • Ansvarlig for projektets arbejdsmiljøhandlingsplan og planen for sikkerhed og sundhed og opdatering
 • Rådgive om planlægning af rækkefølge af og tidsforbrug til de forskellige opgaver og faser
 • Understøtte forslag fra projekterende til produktvalg og udførelsesmetode i forhold til arbejdsmiljø
 • Tydeliggør roller, ansvar og opgaver i forhold til arbejdsmiljø på projektet i henhold til HS-procedurer
 • Afgrænse sikkerhedsforanstaltningerne i fællesområderne på site, inden aktiviteterne igangsættes
 • Koordinere sikkerhed med driften i forhold til krav fra regulativer
 • Udarbejde udkast til Plan for Sikkerhed og Sundhed, som en del af udbudsmaterialet
 • Sikre arbejdsmiljøkrav og enkelte miljøkrav i prækvalifikations- og udbudsmaterialerne og eventuelt deltage i evaluering og forhandling af tilbuddet
 • Anmelde site til Arbejdstilsynet

 

Opgaver for arbejdsmiljøkoordinator i udførelsesfasen

 • Ajourfører Plan for Sikkerhed og Sundhed og sikre, at denne er tilgængelig for ansatte og arbejdsgivere på pladsen
 • Afholde opstartsmøder med de virksomheder, som har adgang til site
 • Gennemføre arbejdsmiljøinstruktion og information om enkelte miljømæssige forhold til de medarbejdere, som har adgang til site
 • Koordinering af sikkerhedsarbejdet på sitet efter procedure og lovgivningen
 • Sikre, at arbejdsgiverne anvender Plan for Sikkerhed og Sundhed og følger arbejdsmiljølovgivningen og Energinets krav
 • Ajourføre og overdrage arbejdsmiljøjournal til den kommende bruger med information om restrisici
 • Sikre indrapportering af leverandør timer
 • Kontrollere, at sikkerhedsmæssige aftaler bliver overholdt og, at beslutninger bliver inkorporeret
 • Indgå i ulykkesundersøgelse, 5 x why og TapRoot.

Succeskriterier

 • Hurtig onboarding og forståelse af Energinet
 • Medvirke til modning af HSE generelt internt som eksternt
 • At sikre et sundt og godt arbejdsmiljø
 • Medvirke til at dokumentere nedbringelse af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, arbejdsulykker, tabte arbejdsdage, sygefravær, antal besøg fra arbejdstilsynet og antal interne og eksterne auditafvigelser
 • At sikre et sundt og godt samarbejde med forretningsorganisationen
 • At sikre så få arbejdsulykker som muligt under branchens gennemsnit

Kandidaten

Den nye Arbejdsmiljøkoordinator forventes at være stærk på kommunikationsdelen. Ligeledes meget orienteret mod at opnå resultater via empatisk tilgang til alle stakeholders. Forandringsparathed er også væsentligt, da Energinet befinder sig på en rejse. Samtidig er det nødvendigt med en robusthed, da forandring tager tid og kræver vedholdenhed.

Ligeledes forventes det at du er:

 • God til at eksekvere og generelt handlekraftig, men med omtanke
 • Villig til at gå praktisk og administrativt til hånde
 • Ordentlig og værdistyret
 • God til at finde løsninger i samarbejde med alle stakeholders
 • Er proaktiv og fremmer en ”stop-work-tilgang”

 

Faglige kvalifikationer

 • 5 års erfaring fra en lignende stilling indenfor HSE
 • Erfaring med certificering af ISO45001 og ISO 14001, og andre relevante certificeringer
 • Har erfaring med at arbejde ud fra en risikobaseret tilgang
 • Kan indrapportere og støtte op om Synergi Life Connect
 • Kan støtte ulykkesinvestering og sikre proaktiv support på sites – ”hvad er god sikkerhed”
 • Har stærke sprogkundskaber, er flydende i skrift og tale på dansk og engelsk

Bopæl

Gerne indenfor 1 times kørsel fra Energinets kontor i Ballerup.

Ansøgning og kontakt

Energinet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Man arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om deres mangfoldighedspolitik her.

Søg stillingen nu 

Rekrutteringsprocessen varetages af Expuri. Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du henvende dig til Martin Ingwersen, tlf. 31474534 / [email protected] eller Klavs Jarl Jørgensen, tlf. 30249575 / [email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.