CFO med international projekterfaring!

Energi Innovation er en dynamisk og vækstorienteret international orienteret projektudviklings virksomhed med stor ekspertise indenfor vedvarende energi – primært solenergi. Virksomheden har pt. kontorer i Danmark, Tyskland og Portugal. Kunderne er fonde og institutionelle investorer. Energi Innovation er blandt de førende indenfor sit felt i Europa.

Stillingen

Som strategisk sparringspartner til selskabets CEO/ejer samt COO/ejer og medlem af ledergruppen varetager du selvstændigt hovedansvaret for økonomifunktionen.

Økonomifunktionen består af en regnskabschef og dennes assistenter, som varetager den samlede regnskabs- og bogholderifunktion for virksomheden og dennes datterselskaber.

Din hovedopgave bliver at forbedre og udvikle de driftsøkonomiske styringsværktøjer i den samlede værdikæde, samt at danne retvisende, kommunikative og visuelle beslutningsgrundlag for koncernens ejerkreds. Herunder skal du være medvirkende til at udvikle og etablere den fremtidige fondsstruktur for nogle af de kommende projekter.

Centrale opgaver

Proaktiv sparring på alle niveauer

Økonomistyring og rapportering til direktion, banker og bestyrelse af månedsregnskaber, kvartalsregnskaber og årsregnskaber

Sikre finansiering af kommende projekter

Moduleringsværktøjer til brug i forbindelse med salg og salgs strukturer

Indgående kendskab til og forhandling af kontraktuelle forhold med virksomhedens samarbejdspartnere

Løbende udvikling af virksomhedens driftsøkonomiske styringsværktøjer

Budgettering og forecast, samt medvirke til at budgetter realiseres og økonomien optimeres

For- og efterkalkulationer, inkl. løbende analyse, optimering og opfølgning på de enkelte projekter

Forankre internationaliseringen herunder etableringer af evt. yderligere datterselskaber

Optimal anvendelse af ERP afledt af forretningsprocesser på tværs af selskaber

Likviditets- og risikostyring, cash management

Ledelse, coaching og udvikling af medarbejdere

Sikre transfer pricing dokumentation i alle koncernselskaber

Skattemæssige forhold nationalt såvel som internationalt

Deltagelse på bestyrelsesmøder og strategiprocesser

 

 

DIN PROFIL

Du bliver en del af en ejerleddet ambitiøs og succesfuld virksomhed, der kendetegnes ved vækst og innovation. Den fortsatte rejse skal realiseres med en visionær og forretningsorienteret CFO, der kan realisere processer og strukturer i overensstemmelse med ambitionerne. På ledergruppeniveau forventes det, at du byder ind med præcise analyser, udfordrende spørgsmål, positiv opfølgning og godt humør. Økonomirutinerne behersker du til fingerspidserne – og du er ikke bange for selv at tage fat.

Du har en økonomisk uddannelse (cand.merc., cand.oecon., HD-R) og flere års erfaring med økonomi, regnskab og forretningsudvikling i en international virksomhed.

Optimalt kommer du fra en stilling i en projektorienteret virksomhed, hvor store tal er en del af hverdagen.

Du er kendt for at have et godt overblik og at være et skridt foran i dine analyser, fordi du som person hurtigt gennemskuer problemstillinger og evner at koble tal med forretningsforståelse. Dette kombineret med din faglige viden gør dig til en efterspurgt sparringspartner, både blandt lederkolleger og medarbejdere, men også ude i de enkelte datterselskaber. Du er struktureret og analytisk og bevæger dig naturligt fra bestyrelsesmøder til maskinrummet. Engelsk i skrift og tale på forhandlingsniveau er et krav, ligesom kendskab til tysk vil være en fordel. Du behersker naturligt ERP-systemer (Navision) eller tilsvarende.

Arbejdssted:

Kontoret ligger i Vandel ved Billund, hvor det dog ikke er nødvendigt at møde ind hver dag. Der må påregnes en del rejseaktivitet.

Energi Innovation tilbyder:

En hel unik mulighed for et selvstændigt og spændende job med afvekslende arbejdsopgaver og stort ansvar.

Attraktive ansættelsesvilkår med aktieoption.

Kontakt

Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte nedenstående, til hvem du også kan fremsende en kort motivation og et CV.

Vi ser frem til at høre fra dig.

Per Lavrids Knudsen, Expuri

E-mail: [email protected]

Tlf. +45 23 41 61 08 – Se evt. mere på www.expuri.com

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.