• Økonomi, HR & Administration
 • Sydjylland

Kommerciel og forretningsudviklende CFO, med fokus på økonomistyringen.

Helsam er en 100% dansk-ejet virksomhed der beskæftiger ca. 220 dygtige medarbejdere.
Hovedkontoret ligger i Ragebøl tæt på Sønderborg. Der er ligeledes kontorer i Kolding og København.

Virksomheden samarbejder med omkring 230 leverandører inden for helsekost, personlig pleje og økologiske varer, på det 4.700 m2 store lager forefindes over 13.000 varenumre der dækker følgende kategorier: kosttilskud, naturlægemidler, homøopatiske produkter, økologiske fødevarer og drikke, urter, teer, hudpleje og kosmetik og gaveartikler.

Helsam leverer varer til kunder primært i Danmark og driver selv kæden Helsam med 32 butikker fordelt i bl.a. Aalborg, Horsens, Holstebro, Herning, Aarhus, Odense, København og Sønderborg, foruden onlineforretningen helsam.dk.

Ligeledes indgår Mercindo som en pure online B+C leverandør, som en del af koncernen.

 

Økonomiafdelingens organisering

Økonomiafdelingen er placeret under CEO. I økonomiafdelingen er der placeret en Regnskabschef, som har ansvaret for de daglige regnskabsmæssige forhold. Derfor er rollen som CFO vendt mod forretningen og de datadrevne beslutninger.

CFO indgår naturligt i lederteamet, der er præget af høj grad af selvstændighed.

ERP-systemet er Dynamics Nav 2018. Power BI indgår ligeledes som et del af styresystemet.

Selve økonomiafdelingen er organiseret som vist i nedenstående organisationsdiagram.

 

Stillingen

Den nye CFO tiltræder en stilling, som skal medvirke til transformation af koncernen jf. de strategiske målsætninger som bestyrelsen og direktionen sammen har udstukket. Funktionen skal have en strategisk tilgang og sikre en digitaliseret forretning.

Ledelse, effektivisering og udvikling af kompetencer på tværs af organisationen er ligledes væsentlige parametre for rollen som CFO.

Rollen kræver ligeledes forretningskompetencer, således at CFO kan understøtte og være med til at udvikle koncernens forskellige forretningsstruktuer, herunder kanalstrategier og især udviklingen af Dashboards, som skaber den økonomiske oversigt og danner retvisende, kommunikative og visuelle beslutningsgrundlag for ledelsen og koncernens ejerkreds. Herefter ligeledes at sikre i samarbejde med ledergruppen, at implementeringen at værktøjerne effektueres på tværs i værdikæden.

Som strategisk sparringspartner til selskabets CEO og selskabernes ledelse i koncernen og medlem af ledergruppen, varetager CFO selvstændigt hovedansvaret for den forretningsudviklende økonomifunktionen i samtlige selskaber.

Overordnede ansvarsområder

 • Udvikle økonomifunktionen til en proaktiv business partner for koncernen, hvor digitalisering/dataudnyttelse, indgår som en væsentlig parameter.
 • Yde med-og proaktiv modspil i hele koncernen, herunder overfor de enkelte forretningpartnerskaber i koncernes kanalstrategier.
 • Engageret ledelsesmæssig indsats overfor udvikling af medarbejderne i økonomifunktionen
 • Økonomisk rapportering herunder forecast, af koncernen til direktion og bestyrelse, herunder udvikling af dashboard .
 • Udvikling af en forretningsunderstøttende controllingfunktion, ligeledes en BI-funktion
 • Skabe overblik over en spændende virksomhed, med mange selvstændige forretninger i koncernen (Herunder Engros, 18 fysiske butikker og 2 webshops).
 • Strategiske initiativer, M&A og forretningscases, herunder ad hoc analyser.
 • Direkte ansvarsområder: Finance, IT, Business Intelligence, PMO, Business controlling, rapportering
 • Facilities som inkluderer kontorer, kantine, biler mv.

 

Succeskriterier

 • Fortsætte udviklingen af økonimifunktionen, som en effektiv og højt kvalificeret økonomisk business partner for koncernen og de enkelte selskaber.
 • Medvirke til transformation af virksomheden.
 • Implementering af yderligere standardsystemer til fortsat digitalisering af arbejdsprocesser.
 • Stærk lederprofil, der sætter retning og udvikler afdelingen og den enkelte medarbejder.
 • Udvikling af en forretningsunderstørrende controllingsfunktion baseret på data.

 

Kandidaten

Den ideelle kandidat har følgende profil.

Faglige kvalifikationer

Generelt veldokumenterede resultater fra lignende virksomheder/brancher, med engros, egne butikker og onlinekanaler vil være en fordel, men ingen betingelse. Stor erfaring med digitaliseringsprocesser og business partnering set fra en økonomiafdeling mod forretningen.

Stillingen kræver en strategisk tilgang til sparring med direktion og øvrig ledergruppe. Ligeledes er det nødvendigt at være både strategisk, taktisk og oerationel, da CFO skal gå forrest i den daglige forretning.

Så evnen til at bevæge sig fra en strategisk tankegang til hands-on og omvendt er nødvendig.

Lederskabskompetencer for CFO

 • Visionær/strategisk tankegang
  • Definerer en klar vision; ser ud over de umiddelbare vanskeligheder og fokuserer på de langsigtede konsekvenser; ser ting i et bredt perspektiv; tager hensyn til tendenser i omgivelserne ved planlægning og udvikling af strategier
 • Resultatorientering og målorientering
  • Fastlægger synlige og opnåelige mål for afdelingen; fokuserer på handling, aktiviteter og resultater; er i stand til at fortsætte arbejdet med et specifikt problem, synspunkt eller handlingsplan, indtil et resultat er opnået, eller det besluttes, at der er behov for en alternativ tilgang
 • Teamorientering
  • Samarbejder; arbejder godt sammen med andre, også på tværs, med henblik på at opnå holdets mål; deler information; støtter andre.
 • Selvtillid
  • Er uafhængig, selvsikker og har en realistisk tro på egne evner til at træffe passende foranstaltninger i udførelsen af opgaver; forventer succes med hensyn til egne initiativer; er i stand til at opretholde fremdrift i tilfælde af modgang
 • Prioritering
  • Vurderer vigtigheden af overvejelser, beslutninger og handlinger; analyserer de vigtigste spørgsmål først.

 

 • Struktur
  • Arbejder systematisk; organiserer arbejde og indsats; er metodisk i sin præstation; holder fast i påbegyndte opgaver og projekter.
 • Kvalitetsorientering
  • Er optaget af at nå og opretholde kvalitet; sætter høje standarder for ydeevne og udførelse – både for sig selv og andre
 • Forretningsorientering
  • Besidder viden om økonomiske og forretningsmæssige forhold; fokuserer på omkostninger, profit, nye forretningsmuligheder og aktiviteter.

Personlige egenskaber

 • Oprigtig og stærk ledelsesmæssige evner. Eget ego viger pladsen for de overordnede mål og resultater – investere tid og opmærksomhed til medarbejderne.
 • Strategisk, Eksekverende og foretagsom. Tag initiativ – søg forbedringer – udfordrende og hjælpsom på samme tid.
 • Optimerende fremfor kontrollerende – fokuserende på forretningsudvikling,
 • Evner at udbygge relationer til medarbejdere, kollegaer og til ledelsen i koncernen.
 • Kommunikerende, nysgerrig og synlig. God og ærlig kommunikator, der er klar og tydelig på alle niveauer.
 • Veludviklet social kompetence. Interesse for mennesker, relationer og inspirationskilde til udvikling af andre.
 • Erfaring vedrørende implementering af digital rapportering og standardsystemer til effektivisering af manuelle arbejdsgange.

 

Uddannelse

Økonomisk uddannelse (cand.merc., cand.oecon., HD-R) og med flere års erfaring med økonomi, regnskab og forretningsudvikling i en virksomhed med koncernstruktur.

Erfaring med understøttelse af direktion med de rette analyser, processer og systemer er væsentligt.

 

Sprog

Engelsk på forhandlingsniveau

 

Reference

CFO refererer til CEO

 

Kontakt venligst

expuri

Martin Ingwersen

31474534

[email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.