• Økonomi, HR & Administration
  • Odense

Virksomheden

Vores kunde, Humlebo Ejendomme A/S, er en virksomhed, grundlagt i 1965. Humlebo koncernen har 2 forretningsområder: Boligbyggeri og boligudlejning.

Virksomheden råder over ca. 800 lejemål til både bolig- og erhvervsleje, primært beliggende i Odense og varetager selv ejendomsadministrationen for disse lejemål.

Virksomheden udvikler og gennemfører desuden boligprojekter lige fra disponering af den rå jord, til færdigt kvalitetsbyggeri – i hele landet. Den samarbejder med dygtige landskabsarkitekter, landinspektører og ingeniører, som anlægger og byggemodner de rå jordparceller.

Virksomheden benytter sig af erfarne entreprenører og uddannede håndværkere, samt brug af gode materialer som sikrer et solidt kvalitetsbyggeri.
Virksomheden har domicil i Odense og koncernen omfatter i alt 15 selskaber.

Læs mere om virksomheden her:

https://humlebogruppen.dk

Pga. en stærkt stigende portefølje af ejendomme udvides organisationen nu med endnu en ejendomsadministrator.

Stillingen
Du vil indgå i et team med en ejendomsadministrator, en projektchef, inspektører, ejendomsfunktionærer, en regnskabschef og referere til virksomhedens adm. direktør.

Se organisationen her:

https://humlebogruppen.dk

Du vil få selvstændigt ansvar for en portefølje af ejendomme og varetage den daglige administration.

Opgaver:

  • Servicering og registering af nye lejere, herunder udarbejdelse af lejekontrakt, opkrævning af indskud m.m.
  • Lejeregulering og opkrævninger, herunder varsling ved lejeforhøjelser
  • Varetagelse af rykkerprocedure
  • Håndtere opsigelser, herunder fraflytningsrapporter i samarbejde med inspektører
  • Løbende kontakt til lejere såvel som internt til inspektører og ejendomsfunktionærer
  • Diverse ad hoc-opgaver

Den daglige bogføring foretages i bogholderiet.

Hvis man har lyst og flair for det, vil stillingen kunne udvides til også at omhandle marketing, herunder administration af website, sociale medier m.m.

Kandidaten
Du har erfaring som ejendomsadministrator og sidder i eller har haft en lignende stilling.

Du er erfaren i brug af Unik Bolig 4 og MS Office (Word, Excel) og har flair for at arbejde med administrative systemer og have overblik over mange opgaver.

Du har kendskab til lejeloven og erfaring i at håndtere tvister med lejere. Du forstår at være konstruktiv i din dalog med lejerne i sådanne situationer og er god til at kommunikere og formidle reglerne.

Du lægger vægt på at få indflydelse i en lille organisation, have selvstændigt ansvar og er god til selv at administrere din tid.

Beskrivende ord på dig kunne være pligopfyldende, loyal, systematisk, struktureret, nøjagtig, imødekommende.

Virksomheden kan tilbyde dig
– en stor grad af frihed under ansvar, hvor du selv kan være med til at præge din hverdag.

– en uformel organisation med godt kollegaskab

Ansøgning sendes til

expuri

Ulrik Bo Andersen

[email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.