• Salg & Marketing
 • Overalt

Head of Commercial Excellence leverer i samarbejde med salgsteamet, stærk kundeplaner, prisstrategier og strategier for Go-2-market. Samtidig tilsikres stærk brand- og kampagneaktivering i alle salgskanalerne. Afdelingen leverer ligeledes tracking, analyser og tilsikrer at organisationen tager beslutninger baseret på data.

Vil du være en vigtig spiller i eksekveringen af vores nye strategi?. Vi har høje vækstambitioner og investere i fremtiden. Vi er en international spiller i et eksplosivt vækstende marked, hvor vores nye Head of Commercial Excellence får en afgørende rolle i udrulning af vores nye strategi. Vi er en selvstændig forretningsenhed, hvor vores moderselskab er en særdeles velkonsolideret virksomhed.

Du vil blive en vigtig spiller for vores fremtidige succes, hvor du vil være ansvarlig for vores nyetablerede Commercial excellence (ComEx) afdeling. Hele verden er vores potentielle marked, hvor ComEx skal levere stærke analyser, tracke performance, levere slagkraftige aktiveringsplaner i samarbejde med vores salgsteam og vores key accounts/distributører. Salgsteamet åbner løbende nye markeder, hvor ComEx vil tilsikre, at stærke Go-2-market planer og prisstrategier bliver udarbejdet og eksekveret.

Du vil få ansvaret for et team på 3 personer, som forventes at levere stærke key account planer, prisstrategier, brandaktivering, marketingaktivering, analyser og performance tracking, således vi kan levere signifikant salgsvækst de næste 5 år. Dit team er en del af en ung og dynamisk virksomhed, med store vækstambitioner, hvor dagene sjældent er ens. ComEx vil blive supporteret af en Brand marketing afdeling, som har til opgave at levere en attraktiv produktportefølje med forbrugerne i centrum. ComEx teamet vil supportere vores salgsteam, således salgsteamet kan opnå de aftalte budgetter.

Virksomheden vil over de kommende år vokse i omsætning, indtjening og antal medarbejdere. Vi forventer, at virksomheden skal vokse fra 7 ansatte i det kommercielle team til mere end 30 ansatte. Virksomheden har ligeledes sin egen produktion, som ligeledes vil blive udvidet i takt med salgsvækstambitionerne realiseres.

Rollen som Head of ComEx vil både skulle operere på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Du vil ligeledes have det direkte ansvar for udrulningen af vores handlingsplaner for key accounts og prisstrategier. Du vil blive en del af ledelsen, som består af vores Sales & Marketing Director, Head of Marketing, Head of ComEX, Head of Sales og Customer Service Manager.

For at komme i betragtning til stillingen er det forventeligt, at du har siddet med ComEx ansvaret i lignende stillingen og har stærke ledelsesmæssige kompetencer.

Til gengæld tilbydes en super spændende stilling med rig mulighed for indflydelse og faglig/personlig udvikling.

Krav til Head of Commercial Excellence:

 • Tung kommerciel salgserfaring fra Internationale virksomheder
 • Erfaring med Key Account Management
 • Relationsskabende/Trusted advisor aktiviteter ift. kunder
 • Stærke samarbejdsevner på tværs i organisationen
 • Ledelseserfaring
 • Erfaren med stakeholder management på alle niveauer i en organisation
 • Arbejdet med kategori- og porteføljestrategier falder dig naturligt (Brand marketing udvikler disse)
 • Arbejdet med cluster strategier falder dig naturligt
 • Erfaring med udvikling og vedligehold af CRM og andre salgsværktøjer
 • Kundeplaner og prisstrategier er et naturligt omdrejningspunktet for dig og dine medarbejdere
 • Brand- og kampagne aktivering er et naturligt omdrejningspunktet for dig og dine medarbejdere
 • “Hands on” leder – med forstand på og flair for lederskab, såvel i din egen afdeling, som i arbejdet med resten af organisationen
 • Kendskab til Power BI og microsoft 365 er en fordel
 • Udarbejdelse af budgetter og handlingsplaner
 • 15-20 rejsedage årligt er forventeligt
 • Du skal være flydende på engelsk og dansk i både skrift og tale, flere sprog er en fordel

Personprofilen 

 • Stærke ledelsesmæssige evner, som udvikler medarbejderne
 • Strategisk niveau, som sikrer at målene opstilles
 • Taktisk og operationel, når dette er nødvendigt så målene opnås
 • Stiller høje krav til dig selv og dine medarbejder
 • Vedholdende, selvdreven og udfordre
 • Sparringspartner til den øvrige ledergruppe og kunne lede op såvel som egen afdeling
 • Resultatdrevet
 • Analytisk og data dreven
 • Omstillingsparat, idet vi navigerer i eksplosive vækstende markeder, som kræver agilitet
 • Struktureret og sikre at det rigtige grundlag er på plads før der træffes beslutninger
 • Ekstrovert og nysgerrig

Uddannelse

En relevant uddannelse indenfor salg og marketing

Succeskriterier

 • Hurtig onboarding og forståelse for stillingen, herunder stakeholder management
 • Udvikling kundeplaner og prisstrategier i samarbejde med salgsteamet
 • Opbygning af tracking og rapporteringssystem
 • Effektiv organisering af arbejdet i afdelingen
 • Sikre sammenspil mellem afdelingerne – godt samarbejde med den øvrige ledelsesgruppe
 • Opnåelse af de ønskede mål

 

Reference

Stillingen refererer til Sales & Marketing Director.

Kontaktperson

Martin Ingwersen, expuri

+45 31 47 45 34

[email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.