Virksomheden

Energinet er ejet af Klima-, Energi-, & Forsyningsministeriet og visionen for Energinet er grøn energi for en bedre verden.

Energinet er en såkaldt Transmission System Operator (TSO), dvs. at Energinet har ansvaret for at drive de overordnede transmissionssystemer i Danmark inden for el og gas.

Virksomheden har ansvaret for forsyningssikkerheden, for at skabe objektive betingelser for konkurrence på energimarkederne og for indpasning af vedvarende energi i el- og gas-systemet. Desuden støttes forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier til miljøvenlig elproduktion

Der arbejder pt. 2000 medarbejdere på 7 lokationer med hovedsæde i Fredericia.

Se gerne mere på https://www.energinet.dk/

 

Til at varetage vigtige arbejdsområder indenfor HSE, søges en HSE Manager Gas & Brint

Energinet er på en væsentlig rejse på mange områder og i særdeleshed indenfor HSE-området, da sundhed og sikkerhed har et stort fokus for hele Energinet-koncernen. I en nyoprettet stilling, bliver du ansvarlig for HSE-området i Energinets datterselskab Gastransmission, som gennemfører anlægsprojekter indenfor gasinfrastruktur. Som HSE Manager Gas & Brint sikrer du, at Gastransmissions anlægsprojekter er i overensstemmelse med strategi og governance fra Koncernarbejdsmiljø, og indgår i tæt samarbejde med HSE-kolleger på koncernniveau.

 

Som HSE Manager kommer du til at spille en vigtig rolle i at sikre, at vores gas- og brint-projekter har sundhed og sikkerhed i fokus i alle strategier og handlinger. Vi har en række dedikererede medarbejdere som arbejder med HSE hver dag, herunder en række eksterne konsulenter. Både interne som eksterne HSE-medarbejdere arbejder med at implementere vores målsætninger, for at sikre at vores KPI´er opnås på dette vigtige område, som HSE er i Energinet.

 

I rollen som HSE Manager tager du ejerskab, driver og håndterer alle processer, får afstemt forventninger med alle stakeholders, herunder sikrer du et godt samarbejde og en tæt dialog – samtidig med at du motiverer og leder (fagligt lederskab) eksterne HSE-konsulenter.

Ligeledes skaber du en høj sikkerhedskultur i hele organisationen, hvor det er naturligt at sikkerhed kommer først.

Som HSE Manager, forventer vi desuden, at du:

 • Tager ejerskab af HSE på alle relevante områder
 • Er i stand til at afstemme forventningerne til vores sikkerhedskultur og processer for derved at sikre en sund og sikker udførelse af projekterne
 • Har stor viden om ISO45001 og ISO14001
 • Har erfaring med at arbejde ud fra en risikobaseret tilgang
 • Kan indrapportere og støtte op om Synergi Life Connect
 • Sikre timeregistrering for leverandører via brug af Energinets systemer
 • Kan støtte ulykkesinvestering og sikre proaktiv support på sites – ”hvad er god sikkerhed”
 • Tager fagligt ledelsesansvar for eksterne (3-8 konsulenter)
 • Supporterer ledelsen ift. sikkerhedsrunderinger
 • Er proaktiv og fremmer en ”stop-work-tilgang”
 • Er empatisk og kan udfordre kolleger og kunder til at sikre et sundt og sikkert miljø
 • Har stærke sprogkundskaber, er flydende i skrift og tale på dansk og engelsk

Faglige kvalifikationer

 • 5 års erfaring fra en lignende stilling indenfor HSE
 • Erfaring med certificering af 45001 eller andre relevante certificeringer

Personlige kvalifikationer

Vi forventer at vores nye HSE Manager er stærk til at bygge relationer, er ekstrovert og stærk på kommunikationsdelen. Ligeledes meget orienteret mod at opnå resultater via empatisk tilgang til alle stakeholders. Forandringsparathed er også væsentligt, da Energinet befinder sig på en rejse. Samtidig er det nødvendigt med en robusthed, da forandring tager tid og kræver vedholdenhed.

 

Ligeledes forventes det at du er:

 • God til at eksekvere og generelt handlekraftig, men med omtanke
 • Villig til at gå praktisk og administrativt til hånde
 • God til at begå sig i en politisk styret organisation – på alle niveauer
 • Ordentlig og værdistyret
 • God til at finde løsninger i samarbejde med alle stakeholders
 • Ambitiøs og utålmodig på den gode måde

Reference

Stillingen som HSE Manager Gas & Brint refererer til lederen af afdelingen ”Anlægsprojekter” i Energinet Gastransmission.

Bopæl

Gerne indenfor 1 times kørsel fra Energinets kontor i enten Ballerup eller Erritsø

Succeskriterier

 • Hurtig onboarding og forståelse af Energinet
 • Medvirke til modning af HSE generelt internt som eksternt
 • At sikre et sundt og godt arbejdsmiljø
 • Medvirke til at dokumentere nedbringelse af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger, arbejdsulykker, tabte arbejdsdage, sygefravær, antal besøg fra arbejdstilsynet og antal interne og eksterne auditafvigelser
 • At sikre et sundt og godt samarbejde med forretningsorganisationen
 • At sikre så få arbejdsulykker som muligt under branchens gennemsnit

Ansøgning og kontakt

Energinet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Man arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om deres mangfoldighedspolitik her.

Søg stillingen nu 

Rekrutteringsprocessen varetages af Expuri. Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du henvende dig til Martin Ingwersen, tlf. 31474534 / [email protected] eller Klavs Jarl Jørgensen, tlf. 30249575 / [email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.