• Logistik & Indkøb
 • Odense
 • Denne stilling er blevet besat

Landbrugskoordinator med planteavlserfaring søges til alsidig stilling med ansvar for support og samarbejde med landbruget

Virksomheden

På vegne af Nature Energy Biogas A/S søges en landbrugskoordinator

Nature Energy blev etableret i 1979 under navnet Naturgas Fyn. I en årrække var virksomheden alene fokuseret på at drive naturgasnettet på Fyn og sælge den fossile naturgas til de fynske gaskunder.

De seneste år har virksomheden investeret mere end 1 milliard kr. i at udvikle, installere og anvende biogasanlæg og dermed stå for en grøn omstilling af gasnettet.

Virksomhedens nuværende aktiviteter er således etableret på bare 7 år, og virksomheden er i dag præget af engagement i videreudviklingen af virksomheden og den grønne energi.

Nature Energy råder i dag over 13 danske biogas anlæg og fortsætter med etablering af nye anlæg i Danmark såvel som i øvrige lande.

Se mere på: https://natureenergy.dk

Organisation

Nature Energy består af følgende områder: Business Development, Construction, Design & Development, Operations og Finance, IT & QEHS.

Landbrugskoordinatoren refererer til Supply Chain Manageren, som er placeret i Operations.

Landbrugskoordinatoren vil indgå i Supply Chain teamet bestående af landbrugskoordinatorer, afsættere og operationel sourcing. Supply Chain afdelingen består derudover af logistikafdelingen, som sikrer transporten af landbrugsbiomasser til biogasanlæg samt transport af afgasset biomasse retur til kunder og andre samarbejdspartnere.

Stillingen

Landbrugskoordinatoren får et selvstændigt ansvar for et antal leverandører i et tæt samarbejde med en disponent og den øvrige organisation.

Der vil være en bred ekstern kontaktflade til kunder og samarbejdspartnere i landbruget, rådgivere, leverandørforeninger, myndigheder såvel som internt til driftsledere og den øvrige organisation.

I tæt samarbejde med de lokale biogasanlæg, leverandørforeninger og landbrugsrådgivere får landbrugskoordinatoren ansvaret for sikre en effektiv håndtering af biomasse i form af dybstrøelse, rågylle og afgasset biomasse.

Han/hun får en vigtig rolle i at understøtte dialogen med leverandører og deres konsulenter, herunder opdyrkning af nye samarbejdspartnere. Landbrugskoordinatoren vil indgå som en faciliterende rolle i Supply Chain teamet og understøtte og udvikle de allerede eksisterende funktioner i afdelingen.

Arbejdsopgaver:

 • Intern facilitator og bindeled mellem kunder og logistikafdelingen samt indkøb og biologer
 • Support til landbrugskunder og deres planteavlskonsulent
 • Pleje og vedligeholde leverandørsamarbejder og udarbejdelse af leverandørkontrakter
 • Sikre løbende levering af landbrugsbiomasse i henhold til leverandørkontrakter
 • Afholdelse af driftsmøder med leverandørbestyrelser samt sikre god og relevant opfølgning
 • Administration af gødningsleverancer og gødningsleveranceindberetning
 • Afregning i henhold til leverandørkontrakter
 • Superbruger af IT-systemer, herunder håndtering og sikring af korrekt stamdata, som sikrer rettidige leverancer af landbrugsbiomasser og returnering af afgasset biomasse

Succeskriterier

Inden for de første 12 måneder forventes Landbrugskoordinatoren at have:

 • Etableret et godt samarbejde med sine leverandører og samarbejdspartnere
 • Etableret et godt bredt samarbejde internt
 • Medvirket aktivt til den fortsatte udvikling af processer i afdelingen

Kandidaten

Du bliver en del af en virksomhed, som har store vækstambitioner. Du får en spændende hverdag i en levende organisation med højt engagement og stor medarbejderinvolvering. Det er vigtigt, at du motiveres af nye veje og kan se forretningsmuligheder.

Du har et godt kendskab til landbruget og har erfaring med at forhandle med landbrugs-organisationer. Med din troværdighed og gode kommunikationsevner formår du at skabe tillid og godt samarbejde.

Du kan håndtere møder med bestyrelserne i leverandørforeningerne og skabe gode løsninger.

Du er fagligt godt klædt på indenfor gødning, planteavl og gerne biomasse og forstår problemstillinger og optimeringsmuligheder med afgasset biomasse.

Du har gerne min. 3 års erfaring med planteavlsrådgivning.

Du er en god problemløser og trives i en hektisk hverdag med mange bolde i luften og med meget alsidige opgaver.

Du tænker helhedsorienteret, også på tværs af organisationen, og du er god til at skabe langvarige relationer. Samtidig trives du i et resultatorienteret og ambitiøst miljø, hvor der hver dag arbejdes for at optimere forretningen.

Beskrivende ord på dig kunne være systematisk, struktureret og handlings- og resultatorienteret.

Øvrige krav

 • Du er uddannet Agronom, jordbrugsteknolog, agrarøkonom, landmand eller har anden tilsvarende baggrund
 • Erfaring fra planteavlsrådgivning og kendskab til jordbrugsregulering og bekendtgørelser vil være en fordel
 • Du har flair for tværorganisatorisk samarbejde, arbejder struktureret med dine opgaver og IT, herunder Navision, er et naturligt arbejdsredskab for dig

Bopæl i køreafstand til domicilet i Odense.

Ansøgning

Ansøgning sendes til Daniel Andersen på mailadresse [email protected]

Kontakt for yderligere oplysninger

Daniel Andersen          Ulrik Vind-Andersen

Researcher                            Headhunter & CEO

Mail [email protected]             Mail [email protected]

Mobil 50 55 51 83                  Mobil 31 33 82 21

#LI-DNI