• Økonomi, HR & Administration
  • Amager

VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE
Til en virksomhed, som er i stærk vækst, søges en resultatorienteret økonomimedarbejder.
Virksomheden står midt i en kraftig vækstperiode og en spændende ny tilgang til markedet grundet
produkterne, som er bæredygtige børneinteriør produkter med stor brandværdi.
Virksomheden har et stort potentiale som skal udnyttes på det globale marked, via en målrettet strategi.
Arbejdsstedet er Amager, København.
Titel: Økonomimedarbejder
Stillingsbeskrivelse
Konkrete opgaver, som du enten vil have selvstændigt ansvar for eller i samarbejde med økonomichefen:
• Det daglige bogholderi – herunder finans/debitor/kreditor, samt afstemninger af både bank, moms
samt øvrige balanceposter mv.
• Bogføre indkøbsordrer
• Månedlige afstemninger af lager
• Gageudbetaling via online lønsystemer (der anvendes Danløn)
• Månedsafslutning og periodiseringer samt medvirke til udarbejdelse af perioderegnskab
• Medvirke til Consignment afregninger
• Medvirke til afregning af provision til agenter
• Medvirke til budgetopdateringer
• Diverse indberetninger herunder A-skat, ATP, feriepenge
• Indtastning, oprettelse og vedligeholdelse af kundedatabase
• Fortoldning vedrørende import og eksport – herunder gerne kendskab til aktiv forædling
• Medvirke til klargøring af materialer vedrørende årsregnskab til revisor
• Medvirke til udarbejdelse af driftsbudgetter
• Medvirke til udarbejdelse af salgsanalyser og rapportering
Stillingen vil indeholde stort ansvar og udviklingsmuligheder, da økonomimedarbejderen vil have stor
berøringsflade med alle afdelingerne i virksomheden.
Tempoet er højt i virksomheden og det er vigtigt med en fleksibel indstilling i forhold til at få tingene gjort.
Reference er til økonomichefen.
Systemmæssigt anvendes E-conomics til finansbogholderiet.
Virksomheden anvender endvidere IT-systemet SPY, som er udviklet specielt til tekstil/modebranchen.
Salg, indkøb, produkt og lagerstyring foregår i dette system, som integrerer med E-conomics.
Det forventes ikke, at du har erfaring med dette system, men du skal have lyst til også at blive en stærk bruger, så systemet også anvendes optimalt i forhold til ”finans-delen”, men også for at kunne være med til
at optimere forretningsgange i virksomheden mv.
Personprofil /kvalifikationer:
• Du bidrager til at holde bogholderiet i systematisk orden, således at arbejdsgangen på kontoret
altid er overskuelig og ukompliceret
• Du er struktureret, selvstændig og en hjælpsom teamplayer.
• Du er serviceminded, vant til at skabe gode relationer på tværs af virksomheden og tager ansvar for
at følge tingene til dørs.
• Du har en positiv afsmittende effekt på dine kolleger og bidrager til et godt arbejdsmiljø.
• Du har et naturligt fokus på løsnings- og procesoptimering, er udadvendt og kan tale med både
kunder og kreditorer. Samtidig er du fokuseret og overholder dine deadlines.
• Du har en god energi samt et godt humør og er fleksibel indstillet i forhold til arbejdsopgaver.
Sådan at tingene bliver gjort.
• Du har en stor erfaring med bogholderi og regnskab ligesom du har en relevant uddannelse inden
for økonomi og finans eller lign. Måske er du oprindeligt uddannet revisor.
• Du er selvkørende, ambitiøs og fagligt stærk med respekt for andres værdier.
• Du har en naturlig interesse for IT og systemer herunder Excel.
• Du har et godt kendskab til engelsk i både skrift og tale
Succeskriterier:
• Rettidig og valid rapportering jf de ønsker som ledelsen har til funktionen
• Økonomifunktionen bliver opfattet både som en service og en forretningsudviklende funktion i
virksomheden
• Sikre et godt samarbejde med alle funktioner i virksomheden
Kontakt
Expuri
Hanne Lillelund Ovesen
+45 51291226
[email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.