Kan du kommerciel drifts- & forretningsudvikle via digitalisering og er du en stærk leder, så vil stillingen som Regionschef for Midt- & Nordjylland i Kemp & Lauritzen, være en drømmeposition for dig.

Virksomheden

Kemp & Lauritzen er landets førende teknikvirksomhed med knap 3.000 medarbejdere over hele landet. Virksomheden leverer løsninger inden for el, VVS, ventilation og køl og tilbyder alt fra daglig service til store entrepriser og unikke specialer. Kemp & Lauritzen har udført tekniske totalløsninger til både private erhvervsdrivende og offentlige kunder i mere end 140 år.

Organisation

Kemp & Lauritzens organisation er centreret omkring tre udførende forretningsenheder og beskæftiger med udgangen af 2023 i alt ca. 3.000 medarbejdere, hvoraf ca. 10% er lærlinge.

  

Teknikhuse – Samler koncernens kompetencer inden for teknisk service.

Teknikhuse er en geografisk opdelt serviceorganisation, der dækker hele Danmark ud fra 6 geografiske områder: Storkøbenhavn, Sjælland, Fyn, Syd- og Sønderjylland, Midtjylland samt Nordjylland. I hvert af de geografiske områder er teknikhuse repræsenteret med mindst et større domicil.

Tekniske entrepriser – Samler koncernens kompetencer inden for prissætning, projektering og udførelse af større entrepriseopgaver. 

Specialer – Samler selskabets kompetencer inden for forskellige industrisegmenter. De enkelte specialer har kun begrænsede lighedspunkter inden for produkter, men fokuserer på hver deres specialkompetence og opererer ofte på egne definerede markeder.

 

Stillingen

Referenceforhold

Stillingen refererer til direktør Thomas Gjørup, som er ansvarlig for Teknikhusene og som er en del af Kemp & Lauritzens koncernledelse.

Ansvarsområde

Regionschefen er overordnet ansvarlig for Teknikhus Midt- & Nordjylland. Ansvarsområder omfatter bl.a.:

 • Kommerciel udvikling af teknikhusets markedsposition – herunder drivende kraft i regionens arbejde med kundeprogrammet “Kemp for Kunden”.

 

 • Driftsmæssig udvikling/performancekultur via stærk ledelse og KPI styring, således mål og forventninger er synlige og kendte for ledere og medarbejdere.

 

 • Implementering af digitale værktøjer på alle niveauer i organisationen, således, at styringsgrundlaget bliver mere effektivt og med en højere kundetilfredshed til følge.

 

 • Økonomisk udvikling herunder budgetlægning, målstyring og løbende opfølgning samt risk management.

 

 • Organisatorisk udvikling – herunder sikre konstruktivt samarbejde på tværs af fagskel samt optimering og effektivisering af teknikhusets ressourcer, processer og geografiske tilstedeværelse.

 

 • Arbejdsglæde, Diversitet & Inklusion – herunder øge sammenhængskræften gennem tværgående samarbejde i teknikhuset og med øvrig organisation samt arbejde aktivt med kulturen i regionen for at sikre et stærkt og motiverende arbejdsmiljø.

 

Konkrete opgaver

 • Sikre konstruktivt samarbejde på tværs af fagskel ved at skabe partnerskaber og synergier mellem afdelingerne i Teknikhuset
 • Bidrage til implementering af strategien “Teknikhuse i Topform” samt til videreudviklingen af samme i tæt samarbejde med den øvrige ledergruppe i Teknikhuse.
 • Udarbejde mandatbreve og handlingsplaner som understøtter implementeringen af strategien
 • Etablere og udbygge forretningsrelevant netværk – i lokale og regionale sammenhænge samt deltage i key account management af nationale kunder
 • Indføre en performancekultur som bygger på god ledelse, arbejdsglæde og synlig KPI-styring på alle niveauer
 • Løbende ansvarlig for rapportering til ledelsen i K&L (P&L-ansvar)
 • Budgetlægning, forecasting samt implementering af og opfølgning på budgetter
 • Agere som en nærværende og tydelig rollemodel for god ledelse baseret på evnen til at inspirere, præstere og udvikle
 • Optimere og effektivisere teknikhusets ressourcer med særligt fokus på udviklingen af lederfunktionerne.

 

Succeskriterier

 • Sikre høj medarbejdertilfredshed og fastholdelse
 • Sikre compliance på interne såvel som eksterne krav og efterlevelse af Code of Conduct
 • Realisering af budgetter
 • Sikre en arbejdsplads med et sundt arbejdsmiljø med fokus på nul arbejdsulykker
 • Implementering af ”best practice” fra andre regioner samt inspirere lederkollegaer med gode opgaveløsninger fra egen region
 • Implementering af digitale værktøjer og koncepter, som case management, kundeportal mv.

 

Personprofil

Uddannelse

Teknisk uddannelse, gerne på ingeniørniveau eller anden teknisk grunduddannelse kombineret med en kommerciel uddannelse så som HD, MBA eller lignende.

 

Erfaring / faglige kompetencer

 • Stærk driftsprofil med god kommerciel indsigt og erfaring med at drive leverancer til landsdækkende kunder på tværs af flere leverende enheder
 • Gerne driftsforståelse indenfor tekniske fag
 • 10 års ledererfaring/driftserfaring i en teknisk BtB-virksomhed (Ledelse via ledere)
 • Have erfaring med at drive effektivisering og performancekultur gennem brug af digitale værktøjer, som Power BI, KPI, værktøjer mv.
 • Have god digital indsigt og forståelse for Microsoft 365 og Azure platformen.
 • Ønske om at skabe resultater i samarbejde med alle stakeholders
 • Solid erfaring med succesfuld udvikling af forretningsenhed (P&L-ansvar)
 • Troværdig og engageret leder, der begår sig godt på alle niveauer og formår at motivere og gå forrest og drive god forandringsledelse
 • Kan være en sparringspartner på alle niveauer i organisationen, lede opad, til siden og nedad i organisationen
 • Erfaring med balanceret risikostyring i en forretning med en stor og bred opgaveportefølje.

 

Personlige egenskaber

 • Sætter scenen, eksekverer og kommunikerer operationelt og strategisk på en motiverende facon
 • Ydmyg tilgang til rollen og forståelse for at stabile resultater leveres gennem en motiveret organisation
 • Dedikeret, ansvarsfuld, tålmodig, robust og arbejdsom
 • Høj etik og moral mht. til ledelse og forretningsforståelse og et stærkt værdibasseret kompas
 • Stort overblik, målrettet og vedholdende
 • Motiverende, inspirerende og skaber resultater gennem positiv attitude
 • Visionær og innovativ, samt evner at håndtere en kompleks og detaljeorienteret hverdag
 • Empatisk, positiv og god humor
 • Selvstændig med stor gennemslagskraft, men skaber resultater gennem samarbejde til den samlede forretnings bedste
 • Højt drive og energiniveau
 • Detaljeorienteret og struktureret uden at miste blikket for helheden
 • Stærke relationskompetencer og god til at samle organisationen socialt
 • Kommercielt tænkende og ikke bange for at være ambitiøs på egen forretnings vegne

 

Udviklingsmuligheder

En stilling hos Kemp & Lauritzen medfører gode udviklingsmuligheder såvel fagligt som personligt. Kollegerne er fagligt dygtige, og omgangstonen er uformel og med respekt for og hensyntagen til hinanden. Du vil indgå i et stærkt lederteam af det samlede Teknikhuse, hvorfra du vil påvirke den samlede strategiske udvikling af Teknikhuse i Danmark.

  

Yderligere oplysninger

Regionschefen vil hovedsageligt arbejde ud fra kontoret i Tilst, men forventes også at være jævnligt til stede på sine andre domiciler i regionen.

 

Kontakt

Martin Ingwersen                     Klavs Jarl Jørgensen

Headhunter & Founder              Partner & headhunter

Mobil: 31 47 45 34                   Mobil: 30 24 95 75

Mail: [email protected]                Mail: [email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.