• Produktion & Teknik
 • Kolding

EWII Koncernen er Trekantområdets lokale energiselskab, som består af kommercielle selskaber under EWII A/S og forsyningsselskaber under TREFOR Infrastruktur A/S, som leverer rent vand, miljøvenlig fjernvarme, velfungerende elnet og hurtig fiber.

Baggrund for stillingen som Senior Projektleder i TREFOR Vand A/S

TREFOR Vand råder over 10 vandværker i forsyningsområdet, og leverer årligt 11 mio. m3 ISO 22000- og ISO 9001-certificeret drikkevand.

For fortsat at kunne sikre drikkevandsforsyningen i området skal der projekteres og opføres et nyt vandværk nær Middelfart. Opførelsen af det nye vandværk skal sikre vandleverancen til kunderne i Middelfart, der i dag aftager ca. 1 mio. m3 rent drikkevand – en opgave med et budget på knap 100 MDKK.

Der ønskes i den forbindelse rekrutteret en Senior Projektleder, med erfaring fra bygge/anlæg, som kan varetage ”bygherrerollen” ved opførelse af det nye vandværk. Projektlederen bliver ansvarlig for hele projektet i samarbejde med eksterne og interne interessenter i EWII.

Jobindhold

Senior Projektlederopgaven omfatter hele projektet fra projektering af vandværket til idriftsættelse og aflevering til driftsorganisation. Dette betyder i praksis processen fra identifikation af en egnet grund – i samarbejde med kommunen, over lokalplanudarbejdelse, udarbejdelse af kravspecifikation, udbud, kontraktindgåelse, kontakt med entreprenører under etablering til kvalitetssikring. Tidsplan og budgetter er en naturlig del af opgaven.

Senior Projektlederen vil komme til at samarbejde tæt med de centrale funktioner i EWII – blandt andet juridiske afdeling, kommunikation og TREFOR Vand A/S specialister.

Stillingen indebærer således:

 • Afdækning og beskrivelse af det samlede grundlag for projektet i samarbejde med TREFOR Vands organisation, herunder udbud på en samlet løsning.
 • Udbuddet for vandværket gennemføres i samarbejde med interne og eksterne rådgivere for at sikre, at EU-lovgivningen overholdes. Der samarbejdes med udbudsjurister i processen.
 • Efter valg af leverandører skal gennemførelsen planlægges og udføres herunder bygninger, procesanlæg og IT-installationer.
 • Projektbudget for hele projektet.
 • Løbende afrapportering til styregruppe, ledelse og bestyrelse om projektets status.

Organisatorisk placering

Senior Projektlederen ansættes med reference til afdelingslederen i TREFOR Vand.

Personprofil

For at løfte ovenstående søger vi en stærk projektleder, der har følgende kompetencer:

 • Erfaren projektleder med referencer fra større tværfaglige bygge/anlægsprojekter med mange interessenter (eventuelt certificering).
 • Relevant uddannelse indenfor bygge/anlæg og projektledelse (Bygningsingeniør eller tilsvarende).
 • Erfaring med udarbejdelse og formulering af udbudsmateriale i henhold til Forsyningsvirksomhedsdirektivet.
 • Erfaring med partnering, fagentreprise, totalentreprise etc.
 • Erfaring med kontraktstyring og brug af AB aftalesættet samt erfaring med medie og pressehåndtering.
 • Erfaring med budgettering og budgetstyring i større projekter.
 • Erfaring i at håndtere mange interessenter og at arbejde på tværs i en organisation.
 • Kan gennemskue bygge-/anlægstekniske udfordringer og andre relevante problemstillinger.
 • Kendskab til vandforsyning eller fra byggeri inden for levnedsmiddelindustrien med hygiejnekrav.
 • Naturlig interesse og erfaring med kvalitetsstyring af større bygge-/anlægsopgaver.
 • Kendetegnet ved at være stærk kommunikator – både skrift og tale – til ledelse, bestyrelse og projektets interessenter.
 • Omstillingsparat og fleksibel.
 • Selvstændig som person, selvstartende og hands-on.
 • Teamplayer med en smittende og vindende personlighed, der naturligt indtræder i den konstruktive dialog med kolleger og samarbejdspartnere.
 • Dansk og engelsk på et højt niveau i skrift og tale.

Succeskriterier

 • En stejl indlæringskurve på de faglige parametre og en hurtig indkøring.
 • Sætte styringen for projektet indenfor kort tid.
 • Overholdelse af delmål frem mod hovedmålet inkl. budget.
 • God til at kommunikere og forstå spillereglerne i en koncern.
 • Sikre en god fremdrift og accept i hele organisationen sammen med styregruppen.

Kontakt venligst nedenstående hvis du har spørgsmål og fremsend venligst din motiverede ansøgning og CV til:

expuri                                                                                                       expuri

Klavs Jarl Jørgensen                                                                            Martin Ingwersen

[email protected]                                                                                    [email protected]

+ 45 30 24 95 75                                                                                   + 45 31 47 45 34

 

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.