Virksomheden 

TREFOR Infrastruktur er en del af EWII Koncernen og består af infrastrukturselskaberne TREFOR Vand, TREFOR Varme, TREFOR El-net samt TREFOR El-Net Øst.

TREFOR er forsyningsselskab for elnettet, vand og varme i Trekantområdet og for elnettet på Bornholm. De sikrer med fremsyn og rettidig omhu, at Trekantområdet kan tage rent vand, miljøvenlig fjernvarme og velfungerende elnet i Trekantområdet og på Bornholm med en oppetid på 99,996 % for givet hver dag.

Som multiforsyningsselskab er det deres ansvar, at det, der betragtes som selvfølge­lig­heder, fungerer. De gør sig hver dag umage for at sikre høj forsyningssikkerhed og stabilitet i el- nettet og i vand- og varmeforsyningen.

Stillingen 

Med udgangspunkt i TREFOR’s strategi ”En digitalt integrereret multiforsyning” vil virksomheden udvikle og optimere deres forretningsområder inden for Vand, Varme, El-net og Fiber og bidrage til at sikre den grønne omstilling, der er i tråd med de politiske ambitioner og samfundets udvikling. 

Det indebærer, at TREFOR tænker i synergier på tværs af alle infrastrukturer/forsyninger og udnytter alle muligheder for at det kan lykkes, til gavn for kunder og klima. 

Der ønskes i den forbindelse rekrutteret en Senior Projektleder, som kan varetage f.eks. tværgående projekter i TREFOR Infrastruktur. 

Som Senior Projektleder i TREFOR Infrastruktur samarbejder du med ledelsen og dine kollegaer om at udvikle, og herefter implementere planerne i brugbare projekter og få disse eksekveret. 

Ansvarsområdet er bredt, og du vil være i kontakt med mange interessenter i dagligdagen, da projekterne berører mange geografiske områder og beslutningstagere på alle niveauer.  Man bliver i stillingen ansvarlig for udvikling af projekter, primært hjemmehørende i deres forsyninger. Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø og får ca. 60 kompetente kolleger, hvor I samarbejder på tværs. 

TREFOR Infrastruktur investerer kraftigt i renovering og udbygning af infrastrukturen. Som Senior Projektleder omfatter dit ansvar og dine arbejdsopgaver: 

Arbejdsopgaver

 • Primær projektleder på egne større (anlægs)projekter, hvor du vil have det samlede ansvar for hele værdikæden.
 • Modtage projekterne fra planlægning og herefter styre projektering og udførelse, frem til at projekterne overdrages til drift.
 • Projektbudget for hele projektet.
 • Løbende afrapportering til styregruppe, ledelse og bestyrelse om projektets status.
 • Sekundær projektleder hvor dine kompetencer naturligt matcher projektets karakter 
 • Planlægning, udbud og styring af kontrakter og input fra samarbejdspartnere 
 • Rådgivning af, og samarbejde med, kollager i hele TREFOR Infrastruktur og EWII-koncernen.
 • Finde de rigtige løsninger og få dem omsat til virkelighed, indenfor de godkendte projektøkonomier.
 • Finde de gode løsninger i tæt samarbejde med vore respektive forsyninger.
 • Dialog og samspil med leverandører på deres længevarende rammeaftaler.
 • Daglig kommunikation med myndigheder, lodsejere og øvrige interessenter.

 

Kandidaten 

 • Erfaren projektleder med referencer fra større tværfaglige bygge-/anlægsprojekter med mange interessenter (helst certificeret) 
 • Relevant uddannelse indenfor bygge/anlæg og projektledelse (ingeniør eller tilsvarende)
 • Erfaring med partnering, fagentreprise, totalentreprise etc.
 • Erfaring med kontraktstyring og brug af AB(-T) aftalesættet, samt erfaring med medie og pressehåndtering
 • Erfaring med budgettering og budgetstyring i større projekter.
 • Teamplayer med en smittende og vindende personlighed, der naturligt indtræder i den konstruktive dialog med kolleger og samarbejdspartnere.
 • Erfaring i at håndtere mange interessenter og at arbejde på tværs i en organisation.
 • Kan gennemskue bygge-/anlægstekniske udfordringer og andre relevante problemstillinger.
 • Kendetegnet ved at være stærk kommunikator – både skrift og tale – til ledelse, bestyrelse og projektets interessenter.
 • Dansk og engelsk på et højt niveau i skrift og tale.

 

De tilbyder 

at du kan bruge og udvikle dine kompetencer i meningsfyldt arbejde med komplekse, grønne investeringer til gavn for kundernes hverdag. 

De prioriterer din personlige og faglige udvikling, og sammen med ca. 265 andre fremsynede og resultatskabende TREFOR-medarbejdere, kan du være med til at udvikle og sikre en grøn og bæredygtig omstilling.

Succeskriterier for stillingen 

 • Tage styringen for de respektive projekter indenfor kort tid
 • Sikre fremdrift og overholde delmål frem mod hovedmålet inkl. budget
 • Bidrage med nytænkning og udfinde alternative løsningsmetoder

Skal du med på holdet?
Du har mulighed for at læse mere om Trefor.dk som virksomhed og arbejdsplads på ewii.com.  

Expuri medvirker til besættelsen af stillingen.

Stillingen besættes hurtigst muligt, og vi behandler ansøgningerne efterhånden, som vi modtager dem. Så snart vi har fundet den rette kandidat vil stillingsopslaget blive fjernet. 

Kontakt

Martin Ingwersen                                       Klavs Jarl Jørgensen

Headhunter & Founder                               Partner & headhunter

Mobil: 31 47 45 34                                      Mobil: 30 24 95 75

Mail: [email protected]                                 Mail: [email protected]

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.