Erfaren softwareudvikler til udvikling af fremtidens el-net

Har du lyst til at udvikle softwareløsninger til understøttelse af den grønne omstilling?
Kunne du tænke dig at blive en del af en professionel udviklingsorganisation, og udvikle samfundskritiske it-systemer med de særlige krav det stiller?

Omstillingen til et 100% grønt energisystem med nye og mere komplekse energikilder stiller høje krav til Energinets it-systemer. Derfor har de brug for erfarne softwareudviklere, som kan nytænke og skabe professionelle softwareløsninger.

 

Energinet Tech og Innovation

Energinet Tech og Innovation er en ny enhed i Energinet der understøtter den samlede koncern med Innovation, Digitalisering, IT-udvikling og -drift. Enheden er en strategisk partner, der understøtter den tværgående udvikling i alle Energinets datterselskaber ved at tilvejebringe de teknologiske løsninger, der understøtter Energinets kerneopgave om levering af el og gas til samfundet.

 

Tech og Innovation er organiseret efter agile principper – man arbejder i mindre teams og samarbejder på tværs om at skabe de bedste løsninger for Energinet. Med afsæt i værdierne mod og tillid lægger man vægt på hele tiden at udvikle sig som organisation og som mennesker.

 

Et arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen, og du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på hovedkontoret i Fredericia og hjemme.

Dit team

Du vil blive en del af Generation, Activation and Balancing, hvor engagerede medarbejdere arbejder med udvikling af it-systemer til elmarkeds-systemet og balancering af elnettet, for at sikre en stabil og bæredygtig energiforsyning.

 

Med den grønne omstilling er der behov for at kunne handle strøm med vores nordiske og europæiske nabolande. Teamet leverer den markedssoftware, som muliggør denne samhandel og er bidrager dermed til at sikre stabilitet og balance i det danske elnet.

 

I teamet anvendes moderne teknologier og værktøjer som; C#, .NET Core, Entity Framework Core, Microsoft Azure Cloud, SQL Database, xUnit, AutoFixture, Moq, Fluent Assertions, Visual Studio, SQL Server Management Studio, Azure Service Bus Explorer, Postman, Azure DevOps, Bicep, YAML, Azure CLI og Powershell.

Din hverdag

Teamet arbejder ud fra en DevOps-tilgang, hvor man står for udvikling og drift af egne løsninger.

 

Dine konkrete arbejdsopgaver vil omfatte:

  • Backend-kode og -design i .NET microservice-arkitektur ved brug af C# og .NET Core.
  • Frontend-arbejde i Blazor.
  • Monitoring af teamets microservices ved hjælp af Azure Services som Azure Function, Service Bus, Blob Storage og SQL Database.
  • Code review af kollegers kode ved hjælp af et bredt spektrum af testværktøjer som xUnit, AutoFixture, Moq og Fluent Assertions.
  • Udføre unit testing, integration testing og BDD/Acceptance testing ved hjælp af passende værktøjer og teknologier.
  • Samarbejde tæt med andre udviklere, testere og interessenter i agile udviklingsteams og ikke mindst tæt kontakt til forretningen.

Kandidaten

Du har 5-10 års erfaring som udvikler efter færdiggjort uddannelse, som kan være datalog, datamatiker eller andet relevant.  Din erfaring er skabt i professionelle udviklingsmiljøer, så du ved hvad det vil sige at indgå i større udviklingsmiljø baseret på SCRUM og DevOps.

 

Din værktøjskasse indeholder flere af nedenstående principper og værktøjer:

  • Erfaring med objekt-orienteret programmering i C# og .Net.
  • Gerne også erfaring med andre af de værktøjer som benyttes, såsom Entity Framework Core, Blazor, Microsoft Azure Cloud, SQL Database, xUnit, AutoFixture, Moq, Fluent Assertions, Visual Studio, SQL Server Management Studio, Azure Service Bus Explorer, Postman, Azure DevOps, Bicep, YAML, Azure CLI og Powershell.
  • Kendskab til agile arbejdsmetoder
  • Praktisk erfaring med unit testing.

 

Som senior udvikler forventer vi at du er klar til at tage ansvar og at gå foran – også at du udfordrer og påvirker de valg som tages. Desuden er du videbegærlig og åben overfor at eksperimentere med nye teknologier og bringe din egen viden i spil.

 

Vigtigst, motiveres du af at indgå i tæt samarbejde, og du ser værdien i at sparre med dine kolleger – uanset om du deler din egen viden eller lærer noget nyt. Du har en positiv energi, kan selv godt lide en god omgangstone, og du har evnen til at give og modtage konstruktiv feedback.

 

Endelig skal du kunne begå dig på dansk og engelsk, i skrift og tale.

Om din ansøgning

Energinet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Man arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om deres mangfoldighedspolitik her.

 

Særlige forhold: Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse. På PET’s hjemmeside kan du læse mere om sikkerhedsgodkendelse.

Søg stillingen nu 

Rekrutteringsprocessen varetages af Expuri. Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du henvende dig til Martin Ingwersen, tlf. 31 47 45 34 eller [email protected] eller Klavs Jarl Jørgensen, tlf. 30 24 95 75 eller [email protected].

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.