• Afdelings- & Teamledere
 • Fyn

Sourcing Manager med solid indkøbserfaring søges til stærkt vækstorienteret virksomhed inden for biogas  

Virksomheden

På vegne af Nature Energy Biogas A/S søges en Sourcing Manager.

Nature Energy blev etableret i 1979 under navnet Naturgas Fyn. I en årrække var virksomheden alene fokuseret på at drive naturgasnettet på Fyn og sælge den fossile naturgas til de fynske gaskunder.

De seneste fem år har virksomheden investeret mere end 1 milliard kr. i 7 biogasanlæg og en grøn omstilling af gasnettet. De øvrige aktiviteter er solgt fra, og i dag producerer og sælger Nature Energy Biogas A/S alene grøn biogas.

Virksomhedens nuværende aktiviteter er således etableret på bare 5 år, og virksomheden er i dag præget af en stor iværksætterånd og engagement i videreudviklingen af virksomheden og grøn energi.

For at videreføre vækstplanerne med flere biogasanlæg, udvides organisationen nu med en Sourcing Manager.

Se mere på: https://natureenergy.dk

Organisation

Sourcing Manageren refererer til den tekniske direktør og skal arbejde tæt sammen med endnu en Sourcing Manager om videreudviklingen af indkøbsfunktionen.

Desuden kommer Sourcing Manageren til at arbejde tæt sammen med flg. afdelinger: Driftsorganisationerne på biogasanlæg, biologisk team, Planlægning biogas, samt transport/logistiks team.

Stillingen

Sourcing Manageren varetager sammen med den anden Sourcing Manager videreudviklingen af indkøbsfunktionen.

Indkøbsfunktionens ansvar:

 • at source de nødvendige industrielle biomasser og energiafgrøder til eksisterende og nye biogasanlæg
 • at sikre forsyningssikkerhed med kort- og langsigtede kontrakter på biomasser
 • at planlægge biomasseindkøb og lager i forhold til behovet på de enkelte biogasanlæg

Der er primært tale om strategisk indkøb og disponeringen foregår lokalt på de enkelte produktionssteder.

I takt med flere biogasanlæg og større volumen, forventes indkøbsfunktionen at videreudvikle sourcing strategien og i tæt samarbejde med virksomhedens biologer at finde optimale forsyningsløsninger inden for biomasse.

Det forventes ligeledes, at Sourcing Managerne i samarbejde fortsat kan opbygge og strømline indkøbsprocesser og organisering, så de løbende svarer til krav og aktivitetsniveau i den øvrige organisation.

Øvrige ansvarsområder:

 • Forhandling af indkøbskontrakter med eksisterende og nye leverandører
 • Systematisk overblik over behov og aftag på biomasser baseret på prognoser fra biologisk team.
 • Løbende overblik over sourcing markedet for organiske biomasser i Danmark og udland, herunder opbygning og vedligehold af netværk i affalds/biomasse branchen.
 • Løbende tiltag for økonomisk optimering
 • Udarbejdelse, konsolidering og kommunikation af biomasse budgetter/estimater – herunder risikovurderinger på kort- og langsigtede kontraktlige forpligtigelser

 

Succeskriterier

Inden for de første 12 måneder forventes Sourcing Manageren at have:

 • medvirket til et godt samarbejde i indkøbsfunktionen
 • videreudviklet gode relationer til den øvrige organisation
 • deltaget i effektiviseringer af forretningsgange
 • deltaget i forbedrede forsyningsløsninger mht. økonomi, kvalitet og forsyningssikkerhed

 

Kandidaten

Du har erfaring fra en indkøbsfunktion som f. eks. strategisk indkøber, Category Manager eller lignende. Du har også gerne erfaring inden for affalds- og biomassebranchen (foderstofbranchen, fødevareindustrien, biomassehandelsselskaber etc.)

Du er en rigtig god købmand, som motiveres af optimale løsninger og resultater. Du er forhandlingsvant og kan håndtere såvel forhandling med landmænd som med industrien.

 

Du har en sandsynligvis en videregående uddannelse som cand. merc. eller HD inden for Supply Chain Management.

Du er som person struktureret, systematisk, analytisk og meget resultatorienteret.

 

Benefits

Der tilbydes en attraktiv gage i forhold til kravene i stillingen.

Kontakt

Ulrik Bo Andersen
Headhunter og CEO

Mail ua@expuri.com

Mobil  31 33 82 21

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.