• Produkt- & Forretningsudvikling
 • Overalt
 • Denne stilling er blevet besat

Teamchef med gode lederegenskaber og erfaring med standardisering af design og udviklingsprojekter søges til Mechanical Engineering afdeling i stærkt vækstorienteret virksomhed indenfor biogas anlæg

 Virksomheden

På vegne af Nature Energy Biogas A/S søges en teamchef for Mechanical Enginering.

Nature Energy blev etableret i 1979 under navnet Naturgas Fyn. I en årrække var virksomheden alene fokuseret på at drive naturgasnettet på Fyn og sælge den fossile naturgas til de fynske gaskunder.

De seneste år har virksomheden investeret mere end 1 milliard kr. i at udvikle, installere og anvende biogasanlæg og dermed stå for en grøn omstilling af gasnettet. De øvrige aktiviteter er solgt fra, og i dag producerer og sælger Nature Energy Biogas A/S alene grøn biogas.

Virksomhedens nuværende aktiviteter er således etableret på bare 7 år, og virksomheden er i dag præget af engagement i videreudviklingen af virksomheden og den grønne energi.

Nature Energy råder i dag over 10 danske biogas anlæg og fortsætter med etablering af nye anlæg i Danmark såvel som i Frankrig og øvrige lande.

Virksomheden købte i 2018 Xergi i Støvring for at forstærke virksomheden i at designe og bygge nøglefærdige biogas anlæg. Denne stilling har domicil i Støvring, hvor ca. 40 medarbejdere arbejder.

Se mere på: https://natureenergy.dk

Organisation

Nature Energy består af følgende områder: Business Development, Construction, Design & Development, Operations og Finance, IT & QEHS.

Teamchef for Mechanical Engineering refererer til chefen for Engineering (Mechanical, Electrical, drawings) og er placeret under divisionen Design & Development. Teamchefen bliver leder for omkring 10 personer (vil vokse de kommende år). I Mechanical afdelingen er såvel Engineering Managers som specialister. Teamchefen kommer til at arbejde tæt sammen med teamcheferne for Electrical og Drawings, såvel som med de øvrige afdelinger under Design & Development; Farming Relations, R&D & Biological support, Strategic Innovation & Trading samt Biomass Sourcing.

Der vil desuden være et tæt samarbejde med Construction og Operations, som står for bygning og installation af biogas anlæggene.

Stillingen

Teamchefen får ansvaret for videreudvikling af afdelingen, herunder at effektivisere arbejdsmetoder og stå for øget standardisering.

Det er således teamchefens ansvar at udnytte den store viden i virksomheden om design, såvel som bygning og drift af biogas anlæg til at videreudvikle standardisering af design og have systemer for opsamling af optimeringsmuligheder fra bl. a. Construction og Operations, så biogas anlæggene til enhver tid etableres så optimale som muligt.

Det er ligeledes teamchefens ansvar løbende at optimere og standardisere metoder, systemer og dokumentation så Engineering projekterne gennemføres så effektivt som muligt. Teamchefen skal eksempelvis stå i spidsen for en implementering af MS Project og integration til Dynamics NAV her i 2020.

Teamchefen har desuden ansvar for detaljerede tidsplaner, overholdelse af deadlines for Engineering projekterne og koordinering sammen med projektledere og Engineering Managers.

Ud over områder som energiberegninger, hydraulik, luft, termodynamiske forhold, risikovurderinger (Atex, maskindirektivet) etc. har afdelingen også ansvar for bygningsdelen, VVS, bygningsel og bygningsmæssige myndighedskrav og med det tætte samarbejde med Drawings og Electrical afdelingerne, skal teamchefen dække fagligt bredt på overordnet niveau.

Opgaver:

 • Lede og motivere medarbejderne i afdelingen
 • Teknisk sparring for teamet
 • Tids- og ressourcestyring
 • Afholdelse teammøder og 1:1 møder
 • Ansvar for udvikling af teamets kompetencer
 • Ansvar for udvikling af værktøjer og arbejdsmetoder
 • Ansvar for teknisk dokumentation
 • Ansvar for overholdelse af gældende lovgivning/normer og standarder
 • Ansvar for standardisering

Da Nature Energy også har internationale aktiviteter, pt. i Canada og Frankrig, skal teamchefen påregne begrænset rejseaktivitet i forbindelse med f. eks. samarbejde med lokale under-leverandører eller myndigheder.

Succeskriterier

Inden for de første 12 måneder forventes teamchefen at have:

 • Etableret et godt samarbejde med afdelingen såvel som med den øvrige organisation
 • Etableret standardiserede designs og metoder
 • Fuldført implementering af MS Project

Kandidaten

Du har et indgående kendskab til Engineering funktioner og ledelse af specialister som maskin- og energi ingeniører og har erfaring med komplette procesanlæg eller energianlæg. Du har gerne erfaring med biogasanlæg, men dette er ikke et krav.

Ledelsesdelen vejer tungere i dette job end teknisk indsigt på specialistniveau og nogle års ledelseserfaring på lignende niveau med potentiale til større ansvar er et krav.

Du har erfaring med projektledelse og projektmodeller/metoder.

Du forstår at navigere i et specialiseret, teknisk miljø og skabe og bevare et overblik, så du er i stand til at foretage de rette prioriteringer og beslutninger. Du mister aldrig overblikket, selvom du befinder dig i en verden med masser af detailinformationer og stort tidspres.

Du er rolig og velafbalanceret selv i pressede situationer og har både gennemslagskraft og empati nok til at få gennemført forandringsforløb i en til tider hektisk hverdag.

Beskrivende ord på dig kunne være handlings- og resultatorienteret, systematisk og struktureret.

Øvrige krav:

 • Uddannelse som f. eks. maskin-, energi- kemi- eller procesingeniør eller maskinmester
 • International erfaring – du taler og skriver engelsk

Bopæl i køreafstand til Støvring.

Fremtidsperspektiver

Da virksomheden har store vækstplaner, vil der være gode muligheder for personlig og faglig udvikling, såvel som karrieremuligheder.

Kontakt

Ulrik Bo Andersen
Headhunter og CEO

Mail [email protected] / Mobil 31 33 82 21