• Produktion & Teknik
 • Odense

Til velkonsolideret entreprenør gruppe i vækst søges erfaren tegnestueleder.
Virksomheden
Vores kunde er en entreprenør gruppe med aktiviteter indenfor fremstilling af stålkonstruktioner, smediearbejde samt tekniske installationer inden for el, VVS & blik, energi, gas, industrielle rørinstallationer samt industrielt overfladebehandling.
Gruppen består pt. af 5 selskaber.
Virksomheden har mere end 30 års erfaring med stålarbejde.
Virksomheden råder over 4.000 m2 moderne, krandækket værksted, der gør det muligt at fremstille alle former for stålkonstruktioner, herunder spær, altaner, trapper, gelændere.
Installationsforretningen udfører entrepriser i forbindelse med både nybyggeri, renovering samt dækning af akutte behov til såvel privatpersoner som til erhverv og industri.
Virksomheden har domicil i Odense.
Organisation
 
Virksomheden har ca. 185 medarbejdere, heraf ca. 35 funktionærer. Direktionen består af en adm. direktør og en teknisk direktør.
Stillingen
Tegnestuelederen refererer til den tekniske direktør og indgår i ledergruppen.
Han/hun kommer i det daglige til at samarbejde tæt med tilbudschefen, projektchefen og produktionschefen omkring den løbende planlægning af opgaver og projektløsninger.
Stillingen omfatter ledelsesansvar for 3 tegnere som i travle perioder udvides med projekt-tilknyttede medarbejdere samt evt. ekstern samarbejdspartnere.
Tegnestuelederen får ansvaret for den samlede planlægning og gennemførelse af opgaver i tegneafdelingen, herunder udarbejdelse af tilbudstegninger samt teknisk grundlag for indkøb, fremstilling og montage.
Ledelsesopgaverne omfatter ansættelse og afskedigelse af medarbejdere i samarbejde med den tekniske direktør, og herudover skal tegnestuelederen sikre tilstrækkelige kompetencer og evt. videreuddannelse af medarbejdere i afdelingen. Ligeledes omfatter de valg, indkøb og opdatering af software, som sker i samarbejde med den tekniske direktør.
Tegnestuelederen skal rapportere til direktionen, men skal kunne arbejde selvstændigt omkring kvalitetessikring af produktionsgrundlag, samt selv kunne give en hånd med i travle perioder.
Øvrige opgaver:

 • Kvalitetssikring af produktionsgrundlag
 • Sikre konstruktions- og produktionsgrundlag i rette tid til brug for værkstedet
 • Skal kunne sikre komplet dokumentationsgrundlag til godkendelse, indkøb, fremstilling og montage

Succeskriterier

 • Godt samarbejde med den øvrige ledelse og medarbejdere
 • Opfyldelse af tidsterminer
 • Optimal ressourceudnyttelse
 • Opfyldelses af kvalitetskrav

Kandidaten
Du sidder i dag som tegnestueleder eller i tilsvarende stilling, men ønsker at komme ind i en dynamisk og uformel organisation med mulighed for at få stor indflydelse.
Du er en dygtig leder, der har erfaring med at navigere i en organisation dybt funderet i entreprenørbranchen, besidder et stort overblik og nyder samtidig rollen som ”spillende træner”.
Du har gerne flere års erfaring fra en tilsvarende jobfunktion i en projekt-/entreprisevirksomhed – erfaringen kan være fra byggebranchen, produktionsvirksomhed med relation til byggebranchen eller lign.
Du er en empatisk, robust leder med et stort drive, men samtidig garant for kvalitet inden for dine ansvarsområder. Du er positiv over for udfordringer.
Beskrivende ord på dig kunne være resultatorienteret, handlekraftig, selvstarter, analytisk, reflekterende, struktureret, systematisk, kvalitetsbevidst.
Kvalifikationer:

 • Uddannelse bygningskonstruktør eller bygningsingeniør
 • Erfaring med entreprisebranchen
 • Erfaring med Inventor – alternativt SolidWorks
 • Ledelseserfaring
 • Gerne erfaring med IT (indkøb/kontakt med IT leverandør)
 • Operationel tilgang – gerne med håndværkerbaggrund

Benefits
Du får rig mulighed for at udfolde både dine personlige, ledelsesmæssige- og faglige kompetencer via et stort råderum i en spændende virksomhed med stort fokus på fremtiden og den deraf følgende udvikling.
Der tilbydes en attraktiv gage i forhold til kravene til stillingen.
Ansøgning bedes sendt til
Lone Kaalund Døjbak på [email protected]
Kontakt
Lone Kaalund Døjbak
Headhunter og partner
Mail [email protected]
Mobil 53 60 35 05
Ulrik Bo Andersen
Headhunter og parnter
Mail [email protected]
Mobil 31 33 82 21

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.