For SERVIA søger vi en erfaren Test Manager, der vil påtage sig det overordnede ansvar for testaktiviteterne hos SERVIA’s største kunde EWII, herunder at sikre en ensretning i de interne testprocesser samt optimering af teststrategier og metoder. Du får en stor berøringsflade til EWII-organisationen og muligheden for at sætte dit personlige præg på ansvarsområdet.      

Om jobbet
Du bliver en del af SERVIA, som bl.a. håndterer projektporteføljestyringen i EWII, men som også sikrer projektledelsen af EWII’s strategiske projekter. Som EWII’s Test Manager vil du, i samarbejde med relevante afdelinger, få til ansvar at etablere og vedligeholde rammer og procedurer for testaktiviteterne i EWII’s ERP-systemer. Sammen med projektlederne og øvrige interessenter planlægger og sikrer du koordineringen af testressourcer og testaktiviteter mhp. sikring af momentum og fremdrift.

Foruden ovenstående opgaver vil du få følgende opgaver:

  • Opbygning og kontinuerlig optimering og kvalitetssikring af teststrategier, testmetoder, testprocedurer, testdokumentation samt testværktøjer
  • Risikoanalyse og -styring og dermed ansvar for overvågning, opfølgning og genplanlægning af test
  • Gennemførsel af risikobetonede tests i ERP-miljøerne
  • Den overordnede testdokumentation
  • Erfaringsopsamling og rapportering
  • Træning og støtte af EWII’s testpersonale
  • Etablering af et rammeværk der på sigt kan benyttes af SERVIA’s øvrige kunder

Om dig
Du har en relevant uddannelse indenfor området og du har erfaring fra en lign. stilling som Test Manager. Vi vægter højt, at du har dokumenteret erfaring i opbygning af tilsvarende funktion i en anden virksomhed.

Du har formentlig en teknisk baggrund og har ligeledes erfaring med projektledelse. Du har en koordinerende rolle, så for at få succes i jobbet forventes det, at du er god til at samarbejde og proaktivt påtager dig ansvaret. Det er nødvendigt, at du er struktureret og dygtig til at dokumentere.

Du behøver ikke at have brancheerfaring, men du har erfaring med forskellige testmetoder og testværktøjer og du kan anvende din viden i forhold til alle typer af projekter og organisationer.

Succeskriterier

  • Hurtig onboarding og forståelse for opgaven
  • Etablering af netværk mod stakeholders
  • Fastlæggelse af plan for introduktion af test som en disciplin og herefter implementering af denne

Om EWII

EWII Koncernen er Trekantområdets lokale energiselskab, som består af kommercielle selskaber under EWII A/S og forsyningsselskaber under TREFOR Infrastruktur A/S. Koncernen er organiseret med fem overordnede områder, som hver især bidrager til forsynings- og leveringssikre produkter inden for el, vand, varme og fiber i Trekantområdet.

Om SERVIA

SERVIA ejes af energiselskaberne EWII, AURA, Nord Energi, LEF, nef Fonden, Bornholms Energi og Forsyning, SEF, Energi Viborg A/S og bistår disse med højt kvalificeret rådgivning og assistance inden for juridiske opgaver, regulering, indkøb og udbud samt projektledelse og porteføljestyring. Virksomheden bygger på et solidt fundament, som pt. består af 16 højt kvalificerede medarbejdere med mange års relevant erfaring.

SERVIA har kontorer i EWII-koncernens domicil i Kolding og du vil derfor blive en del af et alsidigt fagligt miljøpræget af passionerede medarbejdere. Vi er bevidste om, at kompetente og engagerede medarbejdere er en væsentlig forudsætning for at nå vores forretningsmæssige mål. Vi gør derfor en stor indsats for, at du kan udnytte og udvikle dine kompetencer i et meningsfyldt arbejde og under attraktive rammer, hvor vi blandt andet investerer i sikkerhed, arbejdsredskaber og sundhed.

Søg stillingen

Ønsker du yderligere information om stillingen, eller at søge stillingen, er du velkommen til at kontakte os:

expuri                                                                                                       expuri

Klavs Jarl Jørgensen                                                                            Martin Ingwersen

[email protected]                                                                                    [email protected]

+ 45 30 24 95 75                                                                                   + 45 31 47 45 34

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.