Vandingeniør – distribution

Med stor lyst til og interesse i at udvikle det fremtidige vanddistributionsnet i Trekantområdet

Virksomheden

TREFOR Vand A/S er en del af EWII-koncernen, som er en national energikoncern med internationale aktiviteter, der arbejder for udviklingen af fremtidens klimavenlige energi- og vandteknologier – særligt inden for produktion af varme, el distribution, vindstrøm, og naturligvis vandforsyning.

Stillingen

Som Vandingeniør i TREFOR Vand samarbejder du med ledelsen og dine kollegaer om at udvikle og herefter implementere strategierne i brugbare projekter og få disse eksekveret, så distributionsnettet til vand altid er optimalt for både private kunder og erhvervsvirksomhederne i TREFOR Vand´s forsyningsområde. Vi forsyner Kolding, Vejle, Fredericia og Middelfart med rent og friskt drikkevand.

Ansvarsområdet er bredt, og du vil være i kontakt med mange interessenter i dagligdagen, da udvikling og vedligehold af distributionsnettet berører mange geografiske områder og beslutningstagere.

TREFOR Vand investerer kraftigt i renovering og udbygning af vandforsyningsnettet – og som Vandingeniør i planlægningsafdelingen omfatter dit ansvar og arbejdsopgaver:

 • Deltagelse i beslutningsprocessen om udvikling og udvidelse af distributionsnettet
 • Generering og vedligeholdelse af projektportefølje, hvor du vil komme til at arbejde med vores planlægningsværktøjer, UR-plan og Rehab-IT
 • Bidrage til TREFOR Vand’s visionsplan frem mod 2055 (årlige investeringer på 3-cifret millionbeløb)
 • Styre projekterne fra idé, planlægning og projektering frem til, at de overdrages til udførelse i projektafdelingen.
 • Finde de rigtige løsninger og få dem omsat til virkelighed indenfor de godkendte projektøkonomier.
 • Finde de gode løsninger i tæt samarbejde med vores driftsteam, som ofte også har afgørende input til funktionaliteten.
 • Dialog og samspil med leverandører på vores længevarende rammeaftaler for entreprenørydelser er også en vigtig rolle.
 • Daglig kommunikation med myndigheder, lodsejere og større kunder

Stillingen som vandingeniør refererer til afdelingslederen for planlægning og projekt, og dermed bliver man i stillingen ansvarlig for overordnet at beskrive grovtraceringer og dimensionering, hvorefter underleverandører kan foretage fintraceringer samt estimere tid og pris. Herefter overdrages projekterne til dine kolleger, som sikrer den praktiske gennemførelse.

Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø og får 29 kompetente kolleger, hvor I samarbejder om projektafviklingen. Ligeledes er det en moderne virksomhed med stor trivsel blandt kollegerne.

Kandidaten

Fagligt har du

 • en uddannelse som ingeniør, gerne med 3 års erfaring eller mere
 • erfaring med planlægning af vanddistribution eller anden forsyningsinfrastruktur
 • erfaring med projektledelse af anlægsprojekter i de indledende faser
 • erfaring med anlægs projektering fra f.eks. varme, afløb eller anden forsyningsinfrastruktur
 • gode digitale kompetencer, gerne også med GIS og CAD værktøjer

Personligt har du

 • en positiv tilgang til samarbejde med øvrige kolleger og samarbejdspartnere
 • en stærk kommunikationsevne – både skrift og tale – overfor ledelsen og projektets interessenter.
 • evnen til at være omstillingsparat, selvstartende og fleksibel

Vi tilbyder

at du kan bruge og udvikle dine kompetencer i meningsfyldt arbejde til gavn for vores kunders hverdag.

Vi prioriterer din personlige og faglige udvikling, og sammen med ca. 140 andre fremsynede og resultatskabende TREFOR-medarbejdere, kan du være med til at sikre en grøn og bæredygtig omstilling.

Succeskriterier for stillingen

 • Hurtig onboarding på det faglige og personlige område og dermed overblik over de enkelte projektportefølje og opbygning af relation til de øvrige samarbejdspartnere (Internt som eksternt)
 • Bidrage med nytænkning som øger effektiviteten og kvaliteten af projekterne
 • Overholdelse af delmål frem mod hovedmålet inkl. budget.

Kontakt venligst nedenstående hvis du har spørgsmål og fremsend venligst din motiverede ansøgning og CV til:

expuri                                                                                                       expuri

Klavs Jarl Jørgensen                                                                            Martin Ingwersen

[email protected]                                                                                    [email protected]

+ 45 30 24 95 75                                                                                   + 45 31 47 45 34

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.