Virksomheden

Energinet er ejet af Klima-, Energi-, & Forsyningsministeriet og visionen for Energinet er grøn energi for en bedre verden.

Energinet er en såkaldt Transmission System Operator (TSO), dvs. at Energinet har ansvaret for at drive de overordnede transmissionssystemer i Danmark inden for el og gas.

Virksomheden har ansvaret for forsyningssikkerheden, for at skabe objektive betingelser for konkurrence på energimarkederne og for indpasning af vedvarende energi i el- og gas-systemet. Desuden støttes forskning, udvikling og demonstration af nye teknologier til miljøvenlig elproduktion

Der arbejder pt. 1800 medarbejdere på 7 lokationer med hovedsæde i Fredericia.

Se gerne mere på https://www.energinet.dk/

VPD Technical Lead

Er du god til at skabe resultater igennem andre og på tværs af mange igangværende projekter, hvor du tilfører innovation, sikrer teknologiafklaring og driver teknologiimplementering? Forstår du, hvordan man udvikler et komplekst el-transmissionssystem, der skal håndtere fremtidens udfordringer og kan du drive teknologistyring på tværs af stærke fagmiljøer og leverandører og sikre effektiv implementering af ny teknologi i organisationen? Og vil du sammen med et dygtigt team være ansvarlig for de strategiske partnerskaber, der skal accelerere udbygning og vedligehold af eltransmissionsnettet?

Danmark har gennem de seneste 40 år indarbejdet 7 GW vind og sol i elsystemet. På bare 8 år skal det tal firdobles. Det er en kæmpe opgave, der medfører store forventninger til Energinet. For at nå disse mål, arbejder Energinet på en skalerbar forretningsmodel, der indebærer samarbejde med fire store internationale operatører, der skal levere nøglefærdige projekter til Energinet.

Til denne mission har Energinet brug for dig, som teknisk generalist, der kan inddrage specialiseret viden i løsningen af specifikke tekniske problemstillinger på tværs af tekniske fagområder og leverandører. 

Teamet

Ansvaret for de strategiske leverandørsamarbejder samles i et nyetableret forretningsteam, Vendor Production and Development (VPD)-teamet.

VPD-teamet er en stabsfunktion til Energinets Værdistrømledelse med ansvar for at partnerskaber etableres, udvikles og vedligeholdes med henblik på en stærk eksekvering af den samlede projektportefølje på +300 projekter. VPD-teamet skal bidrage til den samlede resultatskabelse og udvikling af Energinets partnerskaber i tæt samarbejde med Energinets ledelse og faggrupper og de strategiske partnere.

VPD-teamet består af en Commercial Lead, en QHSE Lead, Portfolio Lead, en overordnet ansvarlig VPD-Team Lead og denne rolle som Technical Lead.

Både for Energinet og de strategiske partnere er det en betydelig opgave både at udføre en anseelig projektportefølje, men også at etablere en ny og anderledes samarbejdsform. Det forventes derfor, at VPD Teamet sammen med Værdistrømledelsen tager aktiv deltagelse i at sikre leverancer i en tid med store forandringer.

Stillingen og opgaver

Som VPD Technical Lead har du ansvaret for at drive og implementere de nødvendige processer der kan sikre en effektiv og løbende teknologikvalificering af nye teknologier og effektiv implementering af ny teknologi på tværs af projektporteføljen der indeholder +300 projekter. Du sikrer at der tænkes sammenhængende i processerne og på tværs af de stærke fagområder, hvorved helhedsorienterede løsninger findes og implementeres således, at de ambitiøse leverancemål for den samlede portefølje understøttes. Du har en bred berøringsflade og implementering af ny teknologi i produktporteføljen gøres i et tæt samarbejde med relevante interessenter, herunder ledelsen via Technology Board, tekniske fagpersoner og product managers. Derudover skal du i samarbejde med organisationen sikre, at der udarbejdes procedurer for elektrisk sikkerhed, og sikre overholdelse i samarbejde med projektlederne på tværs af Energinet og partnerne.

Du forventes at kunne bevare overblikket i en kompleks hverdag og sikre effektiv handling på tværs af Energinet og partnerne. Derfor er det vigtigt, at du har en solid forretningsforståelse, er relationsorienteret og er i stand til at sikre dynamik og effektivitet i partnerskabet.

 

Dine primære opgaver omfatter at:

  • Facilitere tværgående teknologisamarbejde og implementering af ny teknologi i produktporteføljen i samarbejde med organisationen og leverandørerne
  • Sikre afklaring og implementering af nye produkter og teknologier samt digitale løsninger i tæt koordination med Energinets fagområder og leverandørerne
  • Facilitere ændringsprocesser for tekniske moduler, komponenter og tekniske standarder i tæt dialog med Energinets fagområder og leverandører (Engineering Change Management-processen)
  • Sikre overholdelse af tekniske standarder og komponenter på tværs af igangværende projekterne
  • Sikre procedurer, som sikrer elektrisk sikkerhed jf. gældende standarder
  • Sikre rapportering på tværs af partnerskaber vedr. tekniske afvigelser og elektrisk sikkerhed

Succeskriterier

I løbet af det første år lægges der vægt på at du:

  • Forstår Energinets forretningsmodel i et helhedsperspektiv, herunder beslutningsveje og hvordan resultater skabes i Energinet
  • Har skabt de nødvendige relationer og strukturer på tværs af flere partnerskaber og Energinet
  • Bidrager til et solidt partnerskabsteam
  • Bidrager til, at alle iværksatte projekter, udvikles efter aftale

Kvalifikationer

Du favner teknik i bred forstand, og kan anvende din viden og erfaring i arbejdet med større byggeprojekter. Baseret på din 5-10-årige dokumenterede erfaring med teknisk og internationalt leverandørsamarbejde forventes du at kunne demonstrere god teknisk forståelse, og at du kan arbejde sammen med dygtige fagmiljøer med højt specialiserede medarbejdere.

Du er god til at etablere relationer og få folk med i en foranderlig tid. Du er derfor vant til at kommunikere tværorganisatorisk og i alle organisationslag – internt som eksternt. At skabe fremdrift igennem og i fællesskab med andre er essentielt for at kunne lykkes i stillingen. Du tror derfor på, at de bedste succeser skabes i fællesskab, og du agerer nysgerrigt og tillidsvækkende i processen.

Det er væsentligt, at du kan navigere og kommunikere godt blandt internationale ledere. Du er derfor en god kommunikator (både skriftligt og mundtligt) og taler og skriver både dansk og engelsk flydende. Slutteligt er du handledygtig og en problemløser, der beriger sine omgivelser med friske perspektiver og gerne nytænker, for at skabe resultater til gavn for Energinet og leverandørerne.

Energinet og din afdeling

I Energinet bliver du en del af en dynamisk organisation, med fokus på samarbejde, værdiskabende beslutninger og høj faglighed – alt imens fleksibilitet og arbejdsliv i balance sættes højt på dagsordenen.

Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt med at være på hovedkontoret i Fredericia og hjemme.

Man har fokus på at udvikle sig sammen, og hele tiden lære med og af hinanden. Du lykkes derfor i samarbejde med forretningen.

Du vil referere til afdelingslederen i Product Management, da det er her stillingen er forankret. I Product Management har du otte dedikerede kolleger med solide fagligheder indenfor teknisk udvikling af eltransmissionsnettet.

Ansøgning og kontakt

Energinet ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle kvalificerede, uanset baggrund, til at søge jobbet. Man arbejder aktivt og målrettet med mangfoldighed i Energinet og opfordrer dig derfor til at udelade billede, oplysninger om alder, civilstand og lignende, for at minimere ubevidste biases i processen. Du kan læse mere om deres mangfoldighedspolitik her.

Søg stillingen nu 

Rekrutteringsprocessen varetages af Expuri. Hvis du ønsker at søge stillingen, bedes du henvende dig til Martin Ingwersen, tlf. 31 47 45 34 eller [email protected] eller Klavs Jarl Jørgensen, tlf. 30 24 95 75 eller [email protected].

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.