• Logistik & Indkøb
  • Tommerup
  • Denne stilling er blevet besat

Afdelingschef for transportafdeling søges til større vognmandsforretning indenfor såvel kran-, container- og specialtransporter som almindelige kørselsopgaver.      

Virksomheden

Vores kunde, Kai Andersens Eftf., er en solid familieejet virksomhed etableret i 1947 med placering i Tommerup centralt på Fyn.

Den har løbende investeret i maskinpark og virksomheden råder over 150 enheder (50 trækkere og diverse udstyr) samt ny teknologi til styring og planlægning.

Den er kendt for at kunne håndtere mange forskellige transportopgaver med et højt serviceniveau og med kompetente medarbejdere.

Domicil: Tommerup

Se mere om virksomheden her:

https://kai-andersen.dk

Organisation

Der er omkring 60 ansatte i virksomheden, hvor hovedparten er chauffører. Der er i transportafdelingen 4 kørselsledere og en elev samt 3 i administration/økonomi afdeling. Virksomheden råder desuden over eget værksted med 4 ansatte.

Virksomhedens direktion består af ejeren og en adm. direktør. Transportafdelingen har hidtil refereret til direktionen, men pga. en positiv udvikling og nye tiltag, er der behov for at aflaste direktionen.

I den forbindelse er det besluttet at ansætte en afdelingschef for transportafdelingen, som vil indgå i virksomhedens ledergruppe sammen med direktion og regnskabschef.

Stillingen

Afdelingschefen refererer til direktionen og får ansvaret for transportafdelingen og alle chauffører i samarbejde med adm. direktør.

Der er tale om en særdeles vigtig funktion, som er omdrejningspunkt for hele virksomheden og med en bred kontaktflade. Man vil få stor indflydelse og handlefrihed, efterhånden som man kommer ind i jobbet.

Han/hun får det overordnede ansvar for, at den daglige afvikling af kørselsopgaver bliver løst til kundernes tilfredshed og så effektivt som muligt med lavest mulige omkostninger.

Afdelingschefen skal således være sparringspartner for kørselslederne, som har hvert deres område inden for transport af gylle, asfalt, grus, jord eller kran transport m.m.

Opgaver:

  • Lede og motivere afdelingens medarbejdere
  • Sikre et godt samarbejdsmiljø med den øvrige organisation og kunder
  • Sikre effektive forretningsgange
  • Deltage operationelt i daglig disponering
  • Sikre daglig effektiv afvikling
  • Stå for anskaffelse af hjælpematerialer, arbejdstøj
  • Varetage diverse daglig administration som jordanmeldelser m.m.
  • Stå for ansættelser/afskedigelser af medarbejdere sammen med adm. direktør

Han/hun skal uanset baggrund påregne en indkøringsperiode, hvor vedkommende i tæt samarbejde med primært ejeren får indsigt i de mangeartede kundeforespørgsler og de utallige tekniske muligheder i den alsidige maskinpark, chaufførers særlige kompetencer etc.

Kandidaten

Du har en relevant baggrund inden for transportbranchen som vognmand, kørselsleder eller lignende.

Du har et godt kendskab til den tekniske del inden for vognparken og har gerne en chauffør-baggrund eller lignende, som gør dig i stand til at forstå de mange løsningsmuligheder i en omfattende maskinpark og koble dem til kundernes specielle krav.

Du har erfaring med en kørsels/transportafdeling og forstår vigtigheden af den konstante, daglige optimering i kørselsplanlægningen og udfordrer gerne de lette løsninger.

Som leder kan du opbygge både tillid og respekt. Du bevarer roen og er konstruktiv selv i pressede situationer.

Du formår at organisere din tid, så du både bevarer overblikket over dagligdagen og kan deltage efter behov i daglige disponeringsopgaver.

Du er som person ansvarsbevidst, beslutsom, selvstarter, analytisk, struktureret systematisk.

Ansøgning

Ansøgning sendes til Ulrik Bo Andersen på mailadresse [email protected]

Kontakt for nærmere oplysninger

Ulrik Bo Andersen

Headhunter og CEO

Mail: [email protected]

Mobil:  31 33 82 21

 

#LI-DNI