• Overalt
 • Denne stilling er blevet besat

Agronomist med solidt kendskab til landbrugsfaget og med lyst til at deltage og bidrage til den grønne omstilling, søges til stærkt vækstorienteret virksomhed indenfor biogas

Virksomheden

På vegne af Nature Energy Biogas A/S søges en Agronomist.

Nature Energy blev etableret i 1979 under navnet Naturgas Fyn. Virksomheden drev og solgte den fossile naturgas, men har de seneste år ekspanderet indenfor den grønne omstilling, og er i dag præget af engagement i videreudviklingen af virksomheden og den grønne energi.

Virksomheden har høje vækstambitioner, og vil være den mest succesfulde og respekterende biogasproducent i verden.

Med en vækstambition på op mod 35 mia. i nye anlæg indtil 2030, vil virksomheden være førende indenfor den grønne omstilling af biogas globalt. 

Nature Energy råder i dag over 13 danske biogasanlæg og fortsætter nu med en kraftig, international ekspansion og etablering af nye anlæg i bl.a. USA og Canada.

Landbruget som helhed er den vigtigste enkeltstående samarbejdspartner for Nature Energy både i form af levering af husdyrgødning og modtagelse af afgasset biomasse. For at optimere dette samarbejde søges der nu en Agronomist.

For mere information, se venligst: https://nature-energy.com

Organisation
Nature Energy er organiseret og opdelt i følgende 6 forretningsområder: Business Development, Construction, Design & Development, Procurement, Operations og Finance.

Agronomisten er organiseret i afdelingen Farm Relations, en afdeling under Design & Development. Agronomisten vil referere til Nature Energys Farm Relations Manager placeret i Odense. Agronomisten vil med base i Odense, Århus eller København slutte sig til et team af højt motiverede og dygtige kollegaer og tætter samarbejdspartnere, placeret både i USA, Frankrig, Canada, Holland og Danmark.

Stillingen
Agronomisten er motoren i forhold til at udvikle og vedligeholde Nature Energys samarbejde og relationer til både landbruget og landbrugets organisationer på det operationelle plan.

Han eller hun vil således være ansvarlig for en lang række af opgaver der berører Nature Energys kontaktflade mod både landmænd, landbrugsorganisationer og relevante myndigheder, men også opgaver der retter sig mod intern support af Nature Energys andre forretningsområder.

Samlet set omhandler alle disse opgaver bl.a.

 

 • Deltage i arbejdet med regulerings- og lovgivningstiltag samt kontakt til myndigheder og brancheorganisationer.
 • Vedligeholde specialiseret viden om landbrugspraksis herunder anvendelse af gødning og afgrødedyrkning.
 • Være faglig tovholder på Mark Online og Biogas Online
 • Samarbejde med R&D-afdeling om udvikling af gødningsprodukter herunder formidling af fakta og fordele vedrørende gødskning med afgasset biomasse.
 • Samarbejde med R&D-afdeling om udvikling af nye optimerede gødningsmetoder.
 • Samarbejde med Supply Chain om at vedligeholde og udvikle optimale logistiske løsninger.
 • Samarbejde med Business Development om udvikling af nye biogasanlæg nationalt og internationalt.
 • Samarbejde med Finance om udvikling af økonomiske modeller.
 • Samarbejde med Biology om sikring af gødningsværdier.
 • Samarbejde med QEHS og Executive Support om sikring af overholdelse af div. landbrugsrelateret lovgivning (eks. Husdyrgødningsbekendtgørelsen, Gødningsbekendtgørelsen og Økologibekendtgørelsen)
 • Samarbejde med Procurement om indkøb af biomasser særligt landbrugsbiomasser

Succeskriterier

Inden for de første 12 måneder forventes det, at Agronomisten har:

 • Etableret et godt overblik over kerneopgaverne i Farm Relations
 • Etableret gode relationer til de nuværende og kommende landbrugspartnere primært i Danmark, men også i forbindelse med relevante udenlandske projekter
 • Etableret et godt og bredt samarbejde internt i Nature Energy
 • Etableret god viden om den grundlæggende drift af ​​et biogasanlæg, herunder dets service ud mod landbruget.

                     

Kandidaten

Du har indgående kendskab til landbrugssektoren og gerne erfaring med planteavl herunder den lovgivningsmæssige del. Du har sekundært et godt indblik i husdyrproduktion fortrinsvis hold af malkekvæg. Det vil være en fordel, hvis at du har indsigt i biogasindustrien og de dertil knyttede miljøforhold.

Du har gerne erfaring med gødnings- og afgrødedyrkning, herunder håndtering af gylle og afgasset biomasse.

Øvrige krav:

 • Er vant til at håndtere og tale med landmænd
 • Er særligt stærk til at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Kan tænke og arbejde strategisk
 • Er handlings- og resultatorienteret, kommunikativ, udadvendt og vedholdende
 • Er god til at skabe og vedligeholde relationer eksternt og internt og tænke helhedsorienteret på tværs af organisationen.
 • Kan lede møder og konferencer med store grupper af landmænd og indgå i et konstruktivt samarbejde med brancheorganisationer og myndigheder på alle niveauer.
 • God til engelsk, både skriftligt og mundtligt, samt at være villig til at rejse internationalt (årligt omkring 20-30 dage).
 • Har et indgående kendskab til Mark Online og gerne Biogas Online
 • Er fortrolig med at håndtere data i Excel og genere præsentationer i Power Point
 • Bo i pendlerafstand fra Odense, Århus eller København

Ansøgning

Ansøgning sendes til Maria Louise Jensen på mailadresse [email protected]

Kontakt for yderligere oplysninger

Ulrik Bo Andersen

Headhunter & CEO

Mail [email protected]

Mobil 31 33 82 21