Har du en stærk HSE-profil og tankegang kombineret med passion for ledelse og den grønne omstilling?

Virksomheden

Virksomheden er for nylig blevet opkøbt af CS Wind, som er verdens nr. 1 inden for produktion af vindmølletårne, hvilket indebærer et yderligere fokus på organisationsstrukturen som helhed.

Virksomheden blev oprindeligt etableret i 1965 og er i dag specialiseret i fremstilling af store, komplekse stålkonstruktioner i form af fundamenter og transformerstationer til offshore vindindustrien globalt.

I løbet af de seneste 25 år er der leveret mere end 3.100 havvindmøllefundamenter, svarende til mere end en tredjedel af alle verdens havvindmøller samt et betydeligt antal offshore transformerstationer.

Virksomhedens filosofi er at understøtte en grøn fremtid med en klar vision. De ved, at deres engagement, passion og erfaring kun vil fortsætte med at vokse.

Det øgede fokus på offshore vindindustrien har medført en stor efterspørgsel fra markedet efter blandt andet større fundamenter.

Lindø-sitet er dedikeret til fremstilling af monopælefundamenter. Produktionen foregår fra svejsning og valsning af massive stålplader ved hjælp af de nyeste teknologier til den endelige samling af plagerne, der hver vejer flere hundrede tons, til den færdige monopæl, der er over 9 meter i diameter. Et spændende, men krævende miljø med en masse intern logistik, der kræver omhyggelig koordinering og ekspertise.

HSE Manageren kommer til at spille en afgørende rolle i den videre udvikling af området. I dag er der to eksterne konsulenter i afdelingen, men du får til opgave at opbygge dit eget team med 3-4 medarbejdere.

Se mere på www.cswoffshore.com

Organisation

CS WIND Offshore har hovedkontor i Aalborg, og har desuden produktion på Lindø/Odense Havns projektkontor i Brøndby og et datterselskab i Polen. I dag er der ca. 1.100 ansatte, hvilket omfatter både egne medarbejdere samt konsulenter og medarbejdere fra indlejefirmaer.

Vores kunde CS WIND Offshore, tidligere kendt som Bladt Industries, er med en ny organisationsstruktur ved at opbygge en HSE-afdeling dedikeret til virksomhedens anlæg på Odense Lindø/Odense Havn.

Stillingen

Stillingen som HSE Manager refererer til COO for Lindø-sitet og er placeret sammen med lederne af planlægning, drift og teknik samt driftskvalitetskontrol. Der vil også være et tæt samarbejde med HSE Manageren for Aalborg/Esbjerg om generelle retningslinjer og arbejdsmetoder. Derudover vil der være et tæt samarbejde med afdelingen Compliance, ESG og Audit. Der vil være samarbejde med leverandører og kunder om større projekter samt andre relevante interne interessenter.

HSE Manageren skal stå i spidsen for videreudviklingen af et sundt og sikkert arbejdsmiljø i en kultur, hvor sikkerhed er en naturlig del af arbejdet, og hvor fokus er på medarbejderengagement, omsorg og udveksling af ideer.

HSE Manageren er ansvarlig for udvikling og implementering af HSE-planer, RAMS, safety walks og beredskabsplaner – alt sammen kombineret med ovennævnte udvikling og implementering af en stærk sikkerhedskultur samt håndtering og undersøgelse af hændelser og ulykker.

Primære arbejdsopgaver:

 • Opbygning af HSE-organisationen på Lindø-stedet, herunder samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanter.
 • Implementering af HSE-standarder, processer og værktøjer i samarbejde med HSE Aalborg/Esbjerg.
 • Sikring af overholdelse af forskellige HSE-standarder, processer og værktøjer med påkrævet overvågning.
 • Ansvar for intern og ekstern HSE-rapportering.
 • Fremme videndeling.
 • Sikre relevant træning i organisationen.
 • HSE-alarmstyring og efterfølgende opfølgning.
 • Sikring af godkendelser og tilladelser fra myndighederne.

Kandidaten

 

Din faglige baggrund inden for sundhed, sikkerhed og miljø (HSE) er solid, og du har gennemgået relevant træning / uddannelse inden for dette område.

Det foretrækkes at din erfaring har udgangspunkt i vindindustrien, og du har en NEBOSH-certificering.

Din ekspertise spænder over både HSE og lederskab, og du har dokumenteret erfaring med at sikre overholdelse af ISO 45001 og andre certificeringer. CS WIND Offshore er certificeret i henhold til ISO 45001, 9001 og 14001.

Dine kompetencer udvides også til at omfatte stærke kompetencer inden for kundekontakt og produktionsstyring.

Du har bevist dine gode samarbejdsevner og evnen til at opbygge meningsfulde relationer på tværs af organisationen. Din tilgang til arbejdet er præget af systematik og struktur, og du er både resultatorienteret og energisk.

Du brænder for at bringe din HSE-erfaring i spil med denne unikke mulighed for at opbygge en lignende funktion med betydelig indflydelse og mulighed for at påvirke afdelingens udvikling.

Erfaring med at etablere en HSE-organisation og dine fremragende interpersonelle færdigheder er nøgleressourcer, der gør det muligt for dig at skabe meningsfulde relationer og levere resultater både internt i organisationen og eksternt med kunder og partnere.

 Øvrige krav:

 • Relevant uddannelse/uddannelse i HSE
 • Dokumenteret erfaring inden for HSE og ledelse
 • Dokumenteret erfaring med HSE-kontraktstyring
 • Dokumenteret erfaring med risikostyring
 • Inkluderende ledelsesstil og åben personlighed
 • Erfaring med overholdelse af ISO 45001 og andre certificeringer
 • Systematisk, struktureret, resultatorienteret og effektiv
  • Kendskab til kvalitetsprocesser og ledelsessystemer
  • Dansk og gode skriftlige og mundtlige engelskkundskaber (ekstra sprogkundskaber er en fordel)
  • Foretrukket bopæl i køreafstand til Lindø

CS WIND Offshore 
…ønsker en arbejdsplads, der fokuserer på det hele menneske, og de samarbejder på tværs af CS WIND Offshore med udgangspunkt i et sæt værdier, der guider adfærden; Growth mindset, Speed, Globality and Communication & Cooperation. Sikkerhed kommer altid først og udtrykkes gennem udtrykket “We Care”.

Troen er at dette, sammen med deres mission om at levere vedvarende energi til verden for at forbedre menneskers liv, hjælper med at gøre CS WIND Offshore til et godt sted at arbejde.

CV med motivation for stillingen sendes til

Researcher Maja Vind – [email protected]

Yderligere kontakt og spørgsmål

Henrik Lautrup – [email protected]

Headhunter & Partner

Mobil +45 26 48 12 65

 

Ulrik Bo Vind-Andersen – [email protected]

Headhunter & CEO

Mobil +45 31 33 82 21

 

Vi inviterer løbende kandidater og afslutter rekrutteringsprocessen, når den rette kandidat er fundet.

#LI-DNI