• Produktion & Teknik
  • Fyn

Til en førende udvikler- og totalentreprenørvirksomhed søges projekteringsleder til udvikling og projektering af store byggerier

Virksomhed

Vores kunde, AG Gruppen, er en af Danmarks førende udvikler- og totalentreprenørvirksomheder, hvor kunderne og samarbejdspartnerne er nogle af de største pensionskasser og investeringsfonde i Norden.

Virksomheden har udviklingsprojekter i de større danske byer med særligt fokus på Hovedstadsområdet.

Virksomheden har base i Odense.

Se mere om AG Gruppen her:

https://aggruppen.dk

Organisation

Projekteringslederen refererer til projekteringschefen og indgår i projekteringsteamet med yderligere 3 projekteringsledere, en bygningskonstruktør og en teknisk koordinator.

Projekteringslederen vil referere til projekteringschefen og indgå i en matrixorganisation, hvor projektreference er projektchefen/projektdirektøren/udvikleren.

 

Stillingen

Projekteringslederen bliver allerede meget tidligt i udviklingsfasen inddraget i projektet og deltager sammen med Salg & Udvikling, der varetager de kommercielle forhold. Projekteringslederen bidrager her med at designe den byggetekniske løsning.

Derefter er de primære opgaver at lede projekteringsforløbet, sikre at tid/aftaler overholdes, sikre kvalitetsniveauet, forestå myndighedskontakt mv., således at byggerierne kan ibrugtages til tiden.

Under denne proces er du en vigtig nøgleperson, som arbejder tæt sammen med projektchefen på sagen, herunder med at træffe de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter i forløbet.

Ledelsesopgaven vejer tungt – det er dig, der sikrer et godt samarbejde og flow i rådgiverteamet, viser vejen og har det store overblik på projekteringen og indhentning af de efterfølgende tilladelser mv.

I de indledende projektfaser holder du styr på trådene. Taler med grundejere, myndigheder, bygherrer, arkitekter, ingeniører, landinspektører, vores salgs-/udviklingsorganisation mv. og er medvirkende til at drive denne proces frem til et salg og efterfølgende færdigprojektering af projektet.

Du er således med i en meget spændende proces hele vejen fra de første streger slås, til byggeriet er afleveret og i drift.

 

Opgaver

I forbindelse med processtyring af faseopdelt projektering:

Afholdelse af projekteringsmøder + referat
Afholdelse af statusmøder, godkendelse fra indløb, projektudvikling
Deltage i møder med bygherre
Indsamling og formidling af projekteringsgrundlag
Udarbejdelse af projekteringstidsplan
Info om projektorganisation
Styring samt kvalitetssikring af faseopdelt projektering
Kvalitetssikring af projektmateriale
Afklaring af myndighedsforhold mm.
Orientering og implementering af AG-standarder / erfaringer
Gennemgang af tegningsprincipper samt omfang af materialet i forhold til kontrakt
Udarbejdelse af grænseflader
Udarbejde samling af komplet fagbeskrivelser
Udarbejde udkast til sikkerheds- og sundhedsplan (færdiggøres af byggeledelsen)
Udarbejdelse af materialevalgsliste i samarbejde med rådgiver og indkøb
Indarbejdelse af evt. beboervalg (projektudvikling)
Bistå ved udarbejdelse af salgsbrochurer (projektudvikling)
Bistå ved indretning af salgspavillon / opførelse af mockup (projektudvikling)  

Opfølgning på igangværende projekter:

Teknisk support til byggepladserne
Opfølgning på myndighedsafklaringer

Succeskriterier

Projekteringslederen forventes

at styre projekteringen, så krav til kvalitet i processen samt tidsplaner overholdes.
at effektiviteten i udnyttelsen af firmaets  kapacitet og ressourcer øges  
at projekteringslederen varetager sine kerneansvarsområder, så han/hun derved bidrager til at understøtte virksomhedens langsigtede mål og strategier

Kandidaten

Du har i tidligere jobs taget ansvar for og ledet et rådgiverteam sikkert gennem et projekteringsforløb på større byggeopgaver, eller har tilsvarende kvalifikationer i projekt/procesledelse. Dette kræver af dig, at du er god til at lede andre, har gennemslagskraft, kan planlægge, er struktureret, proaktiv og vedholdende samt at du er velformuleret, kortfattet og entydig i skrift og tale.

Fagligt er du endvidere god til at identificere de teknisk og økonomisk mest optimale løsninger og du har derfor et solidt kendskab til konstruktioner, tekniske fag, byggelovgivning, reglementer og aftaleforhold.

Du er udtalt praktiker, gør ikke tingene sværere end de er og kender de udfordringer, der er på større byggepladser, når man efter projekteringen går i gang med at bygge i skala 1:1. Du er god til at tage højde for dette under projekteringen.

Vi ser gerne, at du har en uddannelse som håndværker foruden en videregående uddannelse som bygningskonstruktør, ingeniør eller lignende.

Vi foretrækker kandidater, der har totalentreprenørerfaring.

 

Benefits

Der tilbydes en gage, der modsvarer kravene til stillingen.

CV og motivation for stillingen sendes til

Researcher
Maja Vind
Mail: [email protected]

Kontakt

Ulrik Bo Andersen

Headhunter og adm. direktør

Mail: ua@expuri.com

Mobil: 31 33 82 21

Upload din Ansøgning, CV eller andre relevante filer. Max. størrelse: 256 MB. NB hold CTRL-tasten nede, når du vælger mere end et dokument.
Jeg accepterer, at expuri må benytte og opbevare mine persondata, herunder ansøgning, CV, eksamensbeviser, udtalelser, personprofilanalyser, headhunterens notater efter interviews samt notater fra evt. referencesamtaler. Jeg accepterer, at expuri opbevarer disse persondata fortroligt til vurdering af mit kandidatur til denne eller fremtidige jobmuligheder uden at videregive persondata til tredje part uden min accept. Jeg kan til enhver tid henvende mig til expuri og få samtlige mine persondata slettet.