• Produkt- & Forretningsudvikling
 • Munkebo
 • Denne stilling er blevet besat

Projektleder søges til ledelse af alsidige bygge- og entreprenørprojekter fra tilbudsfase til færdigt projekt indenfor tag-og facadeentrepriser

Virksomheden

Vores kunde, Persolit Entreprenørfirma A/S, der har hovedkontor i Munkebo og afdelinger 8 steder i Danmark, er en entreprenør- og byggevirksomhed, der leverer energieffektive byggeløsninger til forskellige brancher – både inden for den private og offentlige sektor.

Virksomheden, der er familieejet og har eksisteret i mere end 80 år, er kendt for at udføre krævende, kundespecifikke projekter i høj kvalitet typisk med teknisk isolering som omdrejningspunkt.

Der er ca. 250 medarbejdere ansat.

Du kan læse mere om Persolit på www.persolit.dk.

Organisation

Projektlederen kommer til at referere til afdelingslederen i Munkebo og er placeret i sektionen Facade – Industri, som varetager de større projekter.

Afdelingen i Munkebo består desuden af Facade – Byggeri, Teknisk isolering inden for segmenterne Marine, HVAC, Industri, samt egenproduktion og lager.

Stillingen

Projektlederen følger projektet helt fra tilbudsfasen til afsluttet projekt.

Projektlederen opsøger og udvælger sammen med ledelsen de relevante projekter. Derefter skal projektlederen i samråd med afdelingslederen udarbejde tilbud, forhandle projektet og efterfølgende varetage ledelsen af den gennemførende del.

Projektlederen er således en vigtig spiller i den kreative fase med udvikling af den optimale løsning såvel som i den gennemførende del.

Projekterne kan både være hovedentrepriser og underentrepriser. Fælles for projekterne er, at en stor del udføres med egne medarbejdere indenfor stålkonstruktioner og facader, men kan derudover dække andre fagområder. Kunderne er bredt funderet inden for forsyningsvirksomheder, kraftværker, industri- og procesanlæg i hele Danmark og projekter kan variere fra ét stort over længere periode, til flere små projekter sideløbende.

Der vil være tilknyttet en formand på byggepladsen, som er projektlederens forlængede arm på pladsen.

Projektlederen har fokus på at hjælpe kunderne helt i mål på projekter, men også være opmærksom på mulige ekstraarbejder og nye projekter hos kunden.

Opgaver og ansvarsområder:

 • Udarbejdelse af tilbudskalkulationer
 • Kontraktforhandlinger
 • Budget og økonomistyring, løbende fakturering
 • Projektgranskning, projektering og design af tyndpladekonstruktioner inkl. statiske beregninger
 • Udarbejdelse af tekniske beskrivelser, tegningsdokumentation samt øvrigt projektgrundlag
 • Udarbejdelse af risikovurderinger og APV’er inkl. arbejdsmiljøvurderinger
 • Udarbejdelse af kontrol- og procesplaner for tilsyn af egne arbejder og underentreprenører
 • Kontrahering med underentreprenører og leverandører
 • Montageplanlægning og koordinering inkl. tidsplaner
 • Ledelse af egne timelønnede medarbejdere og underentreprenører på byggepladser
 • Løbende opfølgninger og tilsyn på byggepladser samt deltagelse i projekt og byggemøder
 • Afslutning af projekter inkl. aflevering til bygherre og opfølgning på evt. mangler, slutfakturering

Succeskriterier

Inden for de første 12 måneder forventes projektlederen at have:

 • Erhvervet sig tilstrækkelig viden til selvstændigt at kunne gennemføre projekter
 • Gennemført projekter med god kundetilfredshed, rettidighed og inden for aftalt økonomi
 • Medvirket til yderligere godt samarbejde i afdelingen og med den øvrige organisation

Kandidaten

Ideelt set har du en baggrund som bygningsingeniør eller tilsvarende med godt kendskab til AB92 og AB18.

Du sidder måske i dag som byggeleder, entreprise- eller projektleder indenfor byggeri gerne til industrien, men savner mere indflydelse og ønsker at være med fra tilbud til færdigt projekt.

Du er måske placeret på en byggeplads som din faste arbejdsstation, men kunne ønske en mere varieret hverdag med flere projekter og med en kombination 50/50 på kontoret i Munkebo og ude på byggepladserne og hos kunderne.

Du har erfaring med at køre projekter som hovedentreprenør og underentreprenør. Du kan begå dig i et travlt og omskifteligt miljøet, bevare overblikket og sikre et godt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du er god til at holde fremdrift og aftaler på projekterne. Du behersker skriftligt og mundtlig dansk over gennemsnit og kan ligeledes begå dig på engelsk i skrift og tale samt har forståelse for teknisk dokumentation.

Du er en habil bruger af Office-pakken og kan udarbejde tegningsmateriale i AutoCAD

Kendskab til konstruktionstekniske løsninger i tyndplade og tilhørende isoleringsløsninger vil være en fordel, men er ikke et krav.

Du har en analytisk og systematisk tilgang til opgaverne. Du er udadvendt, opsøgende og energisk samtidig med, at du kan arbejde og træffe beslutninger selvstændigt.

Benefits

Du tilbydes et selvstændigt og spændende job med varierende arbejdsopgaver, hvor du vil opleve masser af muligheder for faglig og personlig udvikling. Kulturen i virksomheden er præget af en uformel omgangstone og en praktisk tilgang til løsning af opgaverne. Du vil få en grundig oplæring i Persolits mange kompetencer.

Arbejdsstedet er primært med udgangspunkt i Munkebo på Fyn.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Løn og ansættelsesvilkår forhandles individuelt inkl. firmabil, sundhedsforsikring mv.

Kontakt

Ulrik Bo Andersen
Headhunter og CEO

Mail [email protected]

Mobil 31 33 82 21

#LI-DNI