• Produkt- & Forretningsudvikling
 • Odense
 • Denne stilling er blevet besat

QEHS Manager med erfaring i udvikling af QEHS funktion søges til stærkt vækstorienteret virksomhed inden for biogas  

Virksomheden

På vegne af Nature Energy Biogas A/S søges en QEHS Manager.

Nature Energy blev etableret i 1979 under navnet Naturgas Fyn. I en årrække var virksomheden alene fokuseret på at drive naturgasnettet på Fyn og sælge den fossile naturgas til de fynske gaskunder.

De seneste år har virksomheden investeret mere end 1 milliard kr. i 10 biogasanlæg og en grøn omstilling af gasnettet. De øvrige aktiviteter er solgt fra, og i dag producerer og sælger Nature Energy Biogas A/S alene grøn biogas.

Virksomhedens nuværende aktiviteter er således etableret på bare 7 år, og virksomheden er i dag præget af engagement i videreudviklingen af virksomheden og den grønne energi.

Det nuværende ansvarsområde for både QEHS og Regulatory Affairs har hidtil været placeret under samme ledelse, men som en naturlig konsekvens af væksten opdeles ansvarsområdet nu, hvorfor der søges en erfaren QEHS Manager.

Se mere på: https://natureenergy.dk

Organisation

QEHS Manageren refererer til økonomidirektøren og skal i sagens natur arbejde tæt sammen med driftsorganisationen, driftsdirektøren og den tekniske direktør.

QEHS Manageren får ledelsen af 2 medarbejdere, 1 graduate samt en studentermedhjælp. Afdelingens kompetencer er pt. primært inden for kvalitet og miljø og i mindre grad inden for arbejdsmiljø og sikkerhed.

QEHS funktionen blev etableret for 2 år siden og organisationen har det seneste år gennemført en række kvalitetssikringsprojekter og processer, audits etc. er indarbejdet.

IT platformen til kvalitetsledelses- og miljøledelsessystemer er på plads og implementeringen i fuld gang.

Stillingen

QEHS Manageren får ansvaret for videreudvikling af QEHS funktionen. Da funktionen er forholdsvis ny, vil der være store muligheder for at påvirke tingene og få indflydelse på området.

QEHS Managerens ansvarsområder:

 • Sikre, at virksomheden til enhver tid lever op til myndighedernes krav inden for området.
 • Lede og motivere afdelingens medarbejdere
 • Sikre gennemførelse af interne og eksterne audits
 • Implementere og forankre lovgivningskrav fra myndigheder i organisationen
 • Selvstændigtigangsætte og implementere påkrævede handlingsplaner
 • Stå for implementeringen og videreudvikling af kvalitets- og miljøledelsessystemerne
 • Sikre løbende proces- og kontrolforbedringer
 • Være udførende på arbejdsmiljø & sikkerheds området
 • Selvstændigt tage ansvar for QEHS funktionen og være QEHS kulturbærer

Det er QEHS Managerens ansvar, at virksomheden lever op til ISO 9001, ISO 14001, og ISO 45001. (Den er ikke certificeret).

Succeskriterier

Inden for de første 12 måneder forventes QEHS Manageren at have:

 • Medvirket til et godt samarbejde i afdelingen
 • Videreudviklet gode relationer til den øvrige organisation
 • Gennemført projekter som planlagt
 • Sikret en øget bevidsthed of omkring QEHS i organisationen

Kandidaten

Du har min. 5 års erfaring med ledelse af en QEHS funktion. Du har gode resultater med at opbygge og vedligeholde en sådan funktion og brænder for området.

Du forstår at tilpasse ledelsessystemerne til virksomheden og dermed skabe en operationel og effektiv funktion solidt funderet i hele organisationen.

Du har erfaring med at etablere et konstruktivt og godt samarbejde med den øvrige organisation tager gerne ansvaret for QEHS anliggender i drift organisationen og får opgaverne løst.

Du trives ikke blot som lederen, men som ”spillende træner” og kan selv operationelt varetage arbejdsmiljø- og sikkerhedsområdet.

Du er en god facilitator.

Du har en stor faglig viden indenfor QEHS, herunder ISO, CSR og gerne ATEX og har erfaring med at implementere ledelsessystemer tilpasset virksomhedens behov.

Du har en relevant videregående uddannelse på ingeniør eller kandidat niveau.

Beskrivende ord på dig kunne være handlingsorienteret, ansvarsbevidst. struktureret, systematisk, analytisk.

Fremtidsperspektiver

Da virksomheden har vækstplaner ud over landets grænser, vil afdelingen på sigt bliver international med ansvar for lokale QEHS enheder.

Kontakt

Ulrik Bo Andersen
Headhunter og CEO

Mail [email protected]

Mobil 31 33 82 21

#LI-DNI