• Logistik & Indkøb
  • Odense
  • Denne stilling er blevet besat

Tilbuds- & indkøbsleder søges til kalkulation, indkøb og projektstyring i  ejendomsudviklingsfirma med spændende udviklingsprojekter

Virksomheden

AG GRUPPEN er en dansk virksomhed, der blev etableret i 1986. Virksomheden beskæftiger ca. 75 medarbejdere.

Virksomheden er et ejendomsudviklingsfirma med egen byggeorganisation, som har specialiseret sig inden for udvikling og opførelse af større bolig- og erhvervsbyggerier.

AG GRUPPEN har gennem årene etableret sig som en solid, kvalitetsbevidst og troværdig entreprenør med et solidt netværk af samarbejdspartnere blandt betydende ejendomsinvestorer og pensionskasser m. fl.

Virksomhedens strategi er at lave spændende kvalitetsprojekter fra projektidé til nøglefærdigt byggeri. Byggerierne udføres af underentreprenører, hvor AG GRUPPEN styrer totalentreprisen.

AG GRUPPEN har base i Odense og kontor i København og Aarhus.

Se mere på https://aggruppen.dk

Organisation

Organisationen beskæftiger primært ingeniører, konstruktører, byggeteknikere og funktionærer.

Tilbuds- & indkøbslederen indgår i kalkulations- & indkøbsafdelingens team på yderligere tre medarbejdere og refererer til kalkulations- & indkøbschefen.

Desuden indgår man i en matrixorganisation, hvor projektreferencen på det enkelte projekt er projektchefen.

Stillingen

Tilbuds- & indkøbslederen er med på projekterne fra idéfasen til færdigt byggeri og stillingen spænder derfor bredt, med mange udfordringer og stort ansvar. Den indeholder også muligheden for at være med til at sætte sit eget præg på byggerierne og medvirke til at afdelingen udvikler sig i en retning hvor modelbaseret kalkulation er en naturlig del af dagligdagen.

Du deltager i etablering af skitseforslag og udarbejdelsen af det økonomisk overblik og beslutningsgrundlag for projektet og varetager beregning og kalkulation af projekterne gennem udbud af entrepriserne samt gennemfører forhandling og kontrahering indenfor de fastlagte økonomiske rammer, som er lagt i fællesskab med projektchefen på sagen.

Du har ansvaret for at sikre, at de opstillede økonomiske mål nås gennem projekteringsforløbet i samarbejde med projekteringslederen.

Du vil løbende i udførelsesfasen være sparringspartner for byggeteamet på pladsen i forhold til sikring af kvalitet, økonomi m. m.

Derudover vil du blive involveret i andre spændende opgaver, som f. eks. udvælgelse af samarbejdspartnere, og forhandling af års- og samhandelsaftaler.  

Succeskriterier

  • Sikret et økonomiske grundlag og overblik over entrepriseomkostninger samt komme med forslag til optimering teknisk / økonomisk.
  • Troværdigt og godt samarbejde med øvrige medarbejdere i afdelingen og virksomheden
  • Et solidt samarbejde med underentreprenører og leverandører, herunder indkøb til markedets bedste priser
  • Succesfuldt gennemført projekter

Kandidaten

Du har erfaring som byggeleder eller projektleder eller har erfaring fra kalkulations- /indkøbsafdeling.

Din uddannelsesmæssige baggrund er bygningskonstruktør eller bygningsingeniør. Du har entreprenørerfaring fra større byggepladser og god indsigt i udførelsesfasen. Du har gerne kendskab til Sigma, Revit og BIM.

Du tager 100% ejerskab for dine projekter, er god til at bevare overblikket og overholde deadlines.

Beskrivende ord på dig som person kunne være: Robust, handlekraftig, direkte, energisk, proaktiv, struktureret og systematisk

Benefits

Der tilbydes en spændende stilling i en meget solid og velrenommeret virksomhed, som lægger vægt og et godt åbent og uformelt arbejdsmiljø. Du vil opleve et fagligt højt og professionelt niveau, hvor du vil kunne udvikle dine kompetencer yderligere.

CV og motivation for stillingen bedes fremsendt på mail til Reseacher Maja Vind på [email protected]

Kontakt

Ulrik Bo Andersen
Headhunter og CEO
Mail [email protected]
Mobil  31 33 82 21

#LI-DNI